100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้ทางวิชาการเพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของคนไทยทุกคน เนื้อหาสมบูรณ์  (อ่าน 509 ครั้ง)

penguin4

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 14
    • ดูรายละเอียด
เพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของคนไทยทุกคน เนื้อหาสมบูรณ์

องค์ความรู้เพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของชาวไทยทุกคน แนะนำเข้าไปอ่าน หลายท่านอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงชาติไทย.comทุกคำถามเรามีคำตอบ สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเว็บเพลงชาติไทย.com ที่รวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงประเทศชาติ และประวัติศาสตร์เกี่ยวเพลงชาติไทย

เพลงประเทศไทยลำดับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2414 - 2431 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้แต่งเนื้อร้อง และตั้งชื่อเพลงว่า “จอมราชจงเจริญ” ซึ่งเพลง “จอมราชจงเจริญ” ถือว่าเป็น เพลงชาติไทย ฉบับแรกของประเทศสยาม ซึ่งดัดแปลงเนื้อร้องของเพลง “ก็อด เซฟ เดอะ ควีน”

เพลงประเทศไทยลำดับที่ 2 (ช่วงเดียวกับลำดับที่ 1) ในยุค รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส เมืองสิงคโปร์ ในขณะนั้นสิงคโปร์ยังเป็นเมืองขึ้น ของประเทศอังกฤษอยู่ กองทหารดุริยางค์ สิงคโปร์ บรรเลงเพลงกอดเสฟเดอะควีน เพื่อถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเข้าใจดีว่าประเทศมีความจำเป็น จะต้องมีเพลงชาติที่เป็นของตัวเองขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติครั้นเมื่อทรง เสด็จกลับถึงพระนคร จึงได้โปรดให้ตั้งคณะครูดนตรีไทยขึ้น เพื่อทรงปรึกษา หาเพลงชาต ิที่มีความเป็นไทย มาใช้แทนเพลงกอดเสฟเดอะควีน คณะครูดนตรีไทย ได้เลือก เพลงทรง พระสุบัน หรือเรียกอีกอย่างว่า เพลงบุหลันลอยเลื่อน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยนำมารีไรท์ใหม่ ให้มีความเป็น สากลขึ้น โดย เฮวุดเซน (Heutsen)

เพลงประเทศชาติ ฉบับที่ 3 ในช่วงปีพ.ศ.2431-2475 ได้กำเนิด เพลงประเทศไทย ฉบับที่ 3 คือ เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้อยู่ ณ ยุคปัจจุบัน ซึ่งเรียบเรียงโดย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย คำร้องเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

เพลงชาติลำดับที่ 3 นั้นเกิดขึ้นในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 เช่นกัน โดยเรียบเรียงทำนองโดย นักประพันธ์ชาวรัสเซีย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) คำร้องเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงชาติในระหว่าง ปี 2431 – 2475 ใช้มานานแสนนานเพราะมี ท่วงทำนองไพเราะ บทความสมบูรณ์ และทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ในนามของ เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงประเทศไทยลำดับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2475 เพลงชาติไทย ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาอีก ในช่วงปีพ.ศ.2475 เป็นฉบับที่ 4 ซึ่งใช้ “เพลงชาติมหาชัย” มาเป็นเพลงชาติ ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ.ศ.2475 โดยได้อาศัยทำนองเพลงมหาชัย ด้านเนื้อร้อง ประพันธ์โดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อใช้ขับร้องและปลุกใจประชาชน ก่อให้เกิดความรักชาติและสร้างความสามัคคี ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเนื้อ เพลงประเทศชาติ ในสมัยนั้น

เพลงประเทศไทยลำดับที่ 4 เกิดขึ้นภายภายหลังที่ชาติไทยได้มีการเปลี่ยนการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย (24 มิถุนายน 2475) แล้ว เพลงชาติลำดับนี้เป็นเพลงชาติชั่วคราว (เนื่องด้วยมีการเตรียมการโดยสังเขปที่จะสร้างเพลงชาติขึ้นมาใหม่ โดยสมาชิกของคณะผู้ก่อการท่านหนึ่งมอบหมายให้ พระเจนดุริยางค์ เป็น ผู้ประพันธ์ แต่ยัง ไม่เสร็จ เลยต้องใช้ทำนองเพลงไทยเดิม คือเพลงมหาชัย ไปพลางก่อน) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นผู้ เรียบเรียงเนื้อร้อง ซึ่งมีเนื้อหาปลุกใจให้คนไทยเกิดความรักชาติ และเกิดความสามัคคี ตลอดจนให้เลื่อมใสในรัฐธรรมนูญ

พลงชาติไทย ฉบับที่ 5 เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2475-2477 โดยผู้แต่งทำนอง เพลงประเทศไทย ฉบับนี้ คือพระเจนดุริยางค์ ส่วนเนื้อร้องประพันธ์โดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) โดยเนื้อร้องของ เพลงประเทศชาติ สมัยนั้น

เพลงชาติไทยลำดับที่ 5 ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2475 และแต่งเนื้อร้องโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) บรรเลงครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2475 แต่ก็ใช้อยู่เพียงระหว่าง ปี 2475 – 2477 โดยมีเนื้อร้องดังนี้ แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า สืบประเทศชาติดึกดำบรรพ์โบราณลงมา ร่วมดูแลเอาใจใส่เอกราชชนชาติไทย บางสมัยศัตรูจู่มารบ ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ ตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของชาติไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า เอกราชคือกระดูกที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ ยึดพาวเวอร์กุมสิทธิ์อิสรเสรี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เชิดชัย ชโย

เพลงชาติไทยลำดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2477 ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลง เพลงชาติไทย เป็นฉบับที่ 6 กำเนิดขึ้นเมือปีพ.ศ.2477-2482 คือ เพลงประเทศไทย ฉบับที่ 5 ของพระเจนดุริยางค์ แต่ได้เพิ่มคำร้องของนายฉัน ขำวิไล เข้าไปต่อจากคำร้องของขุนวิจิตรมาตรา เป็น เพลงชาติไทย ที่เป็นฉบับของทาง “ราชการ” ฉบับแรก เนื้อเพลง

เพลงประเทศชาติลำดับที่ 6 นั้น ต่อเนื่องมาจากการที่ในปีพุทธศักราช 2477 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพลงชาติขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์เรียบเรียง ทรงเป็นประธาน และมีกรรมการท่านอื่นร่วมด้วยดังนี้คือ พระเรี่ยมวิรัชพากย์ พระเจนดุริยางค์ หลวงชำนาญนิติเกษตร จางวางทั่ว พาทยโกศล และนายมนตรี ตราโมท คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเพลงชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการตัดสินปรากฎว่า มีเพลงชาติแบบไทย และแบบสากล อย่างละเพลงคือ แบบไทยเช่นเพลงชาติของจางวางทั่ว พาทยโกศลที่แต่งขึ้นจากเพลงไทยเดิมชิ่อว่า “ตระนิมิตร” ส่วนทางสากลเช่น เพลงของ พระเจนดุริยางค์ ที่แต่งไว้แล้ว ในเวลาต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ ได้วิเคราะห์ว่า เพลงชาตินั้นควรจะมีลักษณะ ที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีสองเพลงอาจทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลง จึงร่วมกันพิจารณาใหม่ ในที่สุดตกลงว่าให้มีทางสากลเพลงเดียวคือ แบบทำนองสากลของพระเจนดุริยางค์ จึงได้จัดให้มีการประกวดบทร้องขึ้นใหม่ คณะกรรมการได้สรุปผลให้บทร้องของนายฉันท์ ขำวิไล และบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา ได้รับเกียรติยศ และตัดสินให้บทร้องของขุนวิจิตรมาตราได้รับรางวัลชนะเลิศ บทร้องที่คณะกรรมการคัดกรองเพลงชาติไทยมีดังนี้ บทของนายฉันท์ ขำวิไล เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยมุ่งมั่น ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา แม้ถึงไทยไทยด้อยจนย่อยยับ ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า ควรแก่นามงามสุดอยุธยา


เพลงประเทศชาติลำดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2482 ในปีพ.ศ.2482 ได้กำเนิด เพลงชาติไทย ฉบับที่ 7 และเป็นฉบับที่ใช้มาถึงสมัยนี้ เนื่องมาจากเนื้อร้อง เพลงประเทศชาติ ฉบับก่อนหน้านี้ยาวเกินไป ใช้เวลาบรรเลงถึง 3 นาที 52 วินาที จึงมีการบริหารประกวดเพลงประเทศไทยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ (ฉบับที่ 5) เปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ แต่งโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด โดยได้ส่งประกวดในนามของกองทัพบก รัฐบาลจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้เพลงประเทศชาติฉบับดังกล่าว กระทั่งถึงสมัยนี้

เพลงประเทศไทยลำดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2482 ในปีพุทธศักราช 2482 มีก
ภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้องเพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของคนไทยทุกคน เนื้อหาสมบูรณ์
เพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของชนชาติไทย เนื้อหาสมบูรณ์
อ้างอิงจาก: เพลงชาติไทย.com
แท็ก: เพลงชาติไทย
อ้างจาก: เพลงชาติไทย.com
เพลงชาติไทย เพลงประจำชาตของคนไทยทุกคน เนื้อหาสมบูรณ์
หมวดหมู่: เพลงชาติไทย
หน้าหลัก: http://www.xn--72cg7ai5a2aq0ita7i3b.com
รายละเอียดสินค้า: https://www.facebook.com/plengchadthai
ติดต่อเรา: https://www.facebook.com/เพลงชาติไทย-443579979174299
ชื่อ: เพลงชาติไทย.com
ที่อยู่: ประเทศไทย
เบอร์โทรติดต่อ: ไม่ระบุ
อีเมล์: ไม่ระบุ