Musketeers

แค่รู้ว่ารัก

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

หยุดรักยังไง

ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม

Event

เธอไม่ขอก็จะรัก

อยู่ต่อเลยได้ไหม

บ้างไหม

โอมจงเงย