เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ
เขียนโดย 100Y Design | 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04:06:49 น. | ผู้เข้าชม 3849 ครั้ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My Homeland" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,210,000 บาท เนื่องจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดขอเลื่อนการรับสมัครผลงานส่งประกวด จากเดิม วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ นั้น เป็นวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ "My Homeland" 


 


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaibev.com หรือ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 x 2.5 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือปีะติมากรรม ต้องระบุจำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และส่งถึง โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปนษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมือต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
10. ภายหลังจากการประกาสรางวัล ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 ระหว่าง 10.00-17.00 น.ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านัน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความรัมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัล
• รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท
• รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,210,000 บาท

ที่มา http://www.thaibev.com/en08/detailnews.aspx?ngID=936&tngID=2

บทความ แนะนำ

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทไอซ์ร่วมประกวดภาพถ่าย กับ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อุดมศึกษาร่วมประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง” เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีชีวิตชาวประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 24The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest เชิญชวนร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest 2012 ครั้งที่ 2ประกวดออกแบบลายเสื้อ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “คำสอนของพ่อ สู่ความสุขที่ยั่งยืน”
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook