เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ
เขียนโดย 100Y Design | 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04:06:49 น. | ผู้เข้าชม 3689 ครั้ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My Homeland" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,210,000 บาท เนื่องจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดขอเลื่อนการรับสมัครผลงานส่งประกวด จากเดิม วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ นั้น เป็นวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ "My Homeland" 


 


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaibev.com หรือ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 x 2.5 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือปีะติมากรรม ต้องระบุจำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และส่งถึง โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปนษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมือต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
10. ภายหลังจากการประกาสรางวัล ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 ระหว่าง 10.00-17.00 น.ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านัน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความรัมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัล
• รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท
• รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,210,000 บาท

ที่มา http://www.thaibev.com/en08/detailnews.aspx?ngID=936&tngID=2

บทความ แนะนำ

Didu Synthetic Rattan Furniture Design Contest เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประกวดออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งพักผ่อน Easy Chair ชิงทุนการศึกษาประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Power of Human Energy" เชิญชวนประกวดภาพถ่ายประจำปี 2555 หัวข้อ "Power of Human Energy" พลังคนสร้างสรรค์โลก ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาทประกวดออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด เอฟซี มีความต้องการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "หมอผีสตูล"โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 เชิญชวน นิสิตนักศึกษา ประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวีโครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู เชิญชวน นักเรียน นิสิต-นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายความประทับใจที่มีต่อครูในมุมมองต่างๆ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook