เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบโลโก้ งาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี
เขียนโดย 100Y Design | 12 มีนาคม 2556 เวลา 01:32:36 น. | ผู้เข้าชม 3718 ครั้ง


ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี กับงาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท โลโก้ของใครได้รับเลือก จะนำไปใช้เป็นโลโก้ของงานในปีที่่ 11 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 4221 หรือ travel@qsncc.com ปิดรับผลงานวันที่ 12 เมษายน 2556
 

การประกวดโลโก้ มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำ Thailand Dive Expo (TDEX)
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ จัดโดย
• บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)

วัตถุประสงค์
• เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการจัดงาน และก้าวสู่รูปโฉมใหม่ของการจัดงาน
• เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่

แนวความคิด
• “New Look of Thailand Dive Expo” Mood & Tone
• เน้นสีขาว, ฟ้า, น้ำเงิน เป็นหลัก

กติกาการประกวด

  • การประกวดเปิดกว้างสำหรับนักออกแบบในทุกระดับชั้น, นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
  • รางวัลชนะเลิศมีเพียง 1 รางวัล โดยผลงานที่ชิ้นนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูป แบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดการประกวดและผู้ออกแบบเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูป แบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลงานของผู้อื่นในการส่งประกวด หากได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการการประกวดถือสิทธิ์ในการถอดผลงานนั้นๆ ออกจากการประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชื่องาน คือ Thailand Dive Expo รวมอยู่ในโลโก้ที่ออกแบบ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดย FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุ FONT ที่ใช้มาพร้อมรายละเอียดการสมัครหากมีการใช้ FONT ที่จะต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบจะต้องระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของ FONT เพื่อผู้จัดการประกวดจะทำการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ในภายหลัง ในกรณีที่ผลงานชิ้นนั้นได้รับการคัดเลือก
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
• ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
• ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
โทร. 02-203-4221-3, e-mail: travel@qsncc.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.ThailandDiveExpo.com
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ลงกระดาษขนาด A4 พร้อมชื่อเจ้าของผลงงาน ชื่อผลงานและแนวความคิดในการออกแบบ ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ มีกรอบห่างโดยรอบด้านละ 1 นิ้ว พร้อม บันทึกผลงานลงบน CD เป็นไฟล์ ai (เป็นไฟล์ที่สามารถปรับตกแต่งได้) ความละเอียดขั้นต่ำ 300 dpi
• ส่งใบสมัคร และผลงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดมาที่
กรรมการประกวดออกแบบโลโก้ TDEX Logo Contest 2013
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดีชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
• ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัคร วันที่ 12 เมษายน 2556 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
• เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
• ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
2. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
• เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ต่อ 1 รางวัล
• ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน
• วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศผลและมอบรางวัล
• วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถานที่จัดแสดงผลงาน
• วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2556
ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด (NEO)
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิตติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-203-4221-5
E-mail: travel@qsncc.com


บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบนิตยสาร Smart Magazine Contest ที่ 1 เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 12 – 18 ปี เพื่อส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการวางแผนการทำงานโครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”ประกวดถ่ายภาพ "บ้านสมเด็จย่า...แห่งความทรงจำ" ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ผู้สนใจการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่ายปกส่งคลิปวีดีโอ cover เพลงเข้าประกวด เพียวริคุ ร่วมกับ นิตยสาร a day ชวนนักศึกษา ส่งคลิปวีดีโอ cover เพลงเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook