เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

โครงการประกวด ออกแบบ มาสคอต ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ ร่วมประกวด Mascot ศูนย์การค้า
เขียนโดย 100Y Design | 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:55:19 น. | ผู้เข้าชม 3679 ครั้ง

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดและการตัดสิน

- ประกาศรับสมัคร 15 ก.พ. – 15 มี.ค.56 เวลา 16.00 น.

- ส่งผลงาน 15-31 มี.ค. 56 เวลา 16.00 น.

-ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ท่าน วันที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 12.00 น.

-ร่วมโหวดผลงาน

1.ผ่าน  Facebook.com/fortunetown ระหว่างวันที่ 5- 30 เม.ย.56 เวลา 12.00 น.

2. แสดงนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่นชั่น 1 (โถงหน้าลิฟท์) 22-26 เม.ย.56 เวลา 12.00 น.

-ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลา 12.00 น.

กติกาประกวด ออกแบบ Mascot

1.ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

2.การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบ ในอิริยาบถต่างๆ ของสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ดังนี้

ท่าตรง 3 ภาพ คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

3.ส่งผลงานที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า

300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ ai, esp ขนาด 1หน้า A4 มี 3 ท่า (ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง) อยู่ใน A4 ทั้งหมด

พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล / สาขาที่ศึกษา – สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน / ที่อยู่/ โทรศัพท์

อธิบายแนวคิดสั้นๆ และความหมายของการออกแบบโดยใช้ตัวพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด

ตั้งชื่อ Mascot พร้อมคำบรรยายที่มาของชื่อ

บอกรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสร้างคร่าวๆ

สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง 3 ช่องทาง 1. ทางไปรษณีย์ 2.ส่งผ่าน Facebook 3.E:mail: event@cpland.co.th

4.การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงานและนำผลงานทั้งหมด

ขึ้น www.Facebook.com/fortunetown และแสดงนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่นชั่น 1 (โถงหน้าลิฟท์) เพื่อให้ลูกค้าได้

มีส่วนร่วมในการตัดสิน

5.การตัดสินจะนำคะแนนโหวดมารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการของบริษัท คิดเป็น 70% คะแนนจากทางบ้าน 30%

6.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ

นำไปใช้ตามความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

7. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงาน

ที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ

การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก กฎ กติกาในการตัดสินหรือการให้คะแนน รวมทั้งการให้รางวัลตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

1. การออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบมาสคอตศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

2. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ที่เป็นศูนย์รวมไอทีครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่

3มีองค์ประกอบที่สวยงาม ความจดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของรางวัล 

- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 20,000 บาท

 

- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 5,000 บาท

สถานที่ส่งผลงาน

  1. เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
     
  2. ทางไปรษณีย์ที่   บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

    1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวด Mascot”)

     
  3. Facebook.com/fortunetown

สอบถามข้อมูลติดต่อโทร.0-2641-1884, อีเมล์   event@cpland.co.th , Facebook.com/fortunetown

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.fortunetown.co.th/event/561-mascot.html

บทความ แนะนำ

HomePro Challenge IDEAS เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ หรือ “HRI” ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท หมดเขต 20 ตุลาคม 2555 ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SMEs เชิญชวนบุคคลทั่วไป ประกวดแอนิเมชั่น ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SMEs ความยาว 1-3 นาที บันทึกลงแผ่น DVD ในรูปแบบ digital fileประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ และมัลติมีเดีย กระทรวงไอซีที ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook