เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

โครงการประกวด ออกแบบ มาสคอต ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ ร่วมประกวด Mascot ศูนย์การค้า
เขียนโดย 100Y Design | 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:55:19 น. | ผู้เข้าชม 3804 ครั้ง

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดและการตัดสิน

- ประกาศรับสมัคร 15 ก.พ. – 15 มี.ค.56 เวลา 16.00 น.

- ส่งผลงาน 15-31 มี.ค. 56 เวลา 16.00 น.

-ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ท่าน วันที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 12.00 น.

-ร่วมโหวดผลงาน

1.ผ่าน  Facebook.com/fortunetown ระหว่างวันที่ 5- 30 เม.ย.56 เวลา 12.00 น.

2. แสดงนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่นชั่น 1 (โถงหน้าลิฟท์) 22-26 เม.ย.56 เวลา 12.00 น.

-ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลา 12.00 น.

กติกาประกวด ออกแบบ Mascot

1.ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

2.การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบ ในอิริยาบถต่างๆ ของสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ดังนี้

ท่าตรง 3 ภาพ คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

3.ส่งผลงานที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า

300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ ai, esp ขนาด 1หน้า A4 มี 3 ท่า (ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง) อยู่ใน A4 ทั้งหมด

พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล / สาขาที่ศึกษา – สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน / ที่อยู่/ โทรศัพท์

อธิบายแนวคิดสั้นๆ และความหมายของการออกแบบโดยใช้ตัวพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด

ตั้งชื่อ Mascot พร้อมคำบรรยายที่มาของชื่อ

บอกรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสร้างคร่าวๆ

สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง 3 ช่องทาง 1. ทางไปรษณีย์ 2.ส่งผ่าน Facebook 3.E:mail: event@cpland.co.th

4.การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงานและนำผลงานทั้งหมด

ขึ้น www.Facebook.com/fortunetown และแสดงนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่นชั่น 1 (โถงหน้าลิฟท์) เพื่อให้ลูกค้าได้

มีส่วนร่วมในการตัดสิน

5.การตัดสินจะนำคะแนนโหวดมารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการของบริษัท คิดเป็น 70% คะแนนจากทางบ้าน 30%

6.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ

นำไปใช้ตามความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

7. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงาน

ที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ

การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก กฎ กติกาในการตัดสินหรือการให้คะแนน รวมทั้งการให้รางวัลตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

1. การออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบมาสคอตศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

2. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ที่เป็นศูนย์รวมไอทีครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่

3มีองค์ประกอบที่สวยงาม ความจดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของรางวัล 

- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 20,000 บาท

 

- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 5,000 บาท

สถานที่ส่งผลงาน

  1. เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
     
  2. ทางไปรษณีย์ที่   บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

    1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวด Mascot”)

     
  3. Facebook.com/fortunetown

สอบถามข้อมูลติดต่อโทร.0-2641-1884, อีเมล์   event@cpland.co.th , Facebook.com/fortunetown

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.fortunetown.co.th/event/561-mascot.html

บทความ แนะนำ

ประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง” เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีชีวิตชาวประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 24การประกวดภาพถ่าย เชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวด ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่ ประเทศไทย หัวข้อ มนต์เสน่ห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" Thai-Japan Anime&Music Festival 2 ชวน นักเรียน นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ประกวดทำแอนิเมชั่น ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาทHomePro Challenge IDEAS เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดรับประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด บ้านคือลมหายใจของชีวิต เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook