เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

AIS The StartUp Weekends 2013 เปิดโอกาสให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ ร่วมโครงการประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application
เขียนโดย 100Y Design | 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 01:52:15 น. | ผู้เข้าชม 3718 ครั้ง

รูปแบบการแข่งขัน

AIS The Startup Weekends 2013 เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้รูปแบบการจัดใหม่ในรูปแบบ 2 weekends ซึ่งประกอบด้วย

- สัปดาห์แรก(วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556)

วันเสาร์แรกจะเป็นรอบ Audition (รอบคัดเลือกรอบแรก) เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้เฉพาะโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Designer, Developer และ Business เพื่อทำ workshop ร่วมกันและทดสอบทักษะเฉพาะด้านของแต่ละคน รวมถึงได้รับคำแนะนำจากกรรมการที่ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับพื้นฐานให้มีแนวคิดและ ทักษะที่เหมาะสมในการสร้างารรค์ผลิตภัณฑ์จริงออกสู่ตลาด ภายในวันนี้แต่ละทีมจะต้องหาสมาชิกให้มีทักษะครบทั้งสามด้านในหนึ่งทีม (รวมทั้งหมด 3-5 คน ต่อทีม) เพื่อระดมความคิดนำเสนอไอเดีย

ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 AIS จะประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่สัปดาห์ทีสองผ่านทาง website www.ais.co.th/thestartup/event

- สัปดาห์ที่สอง(เสาร์ที่ 30 และ อาทิตย์ที่31 มีนาคม 2556)

สัปดาห์นี้จะเป็นรอบที่ต้องสร้างสรรค์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่ออกสู่ตลาด  โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงการผสมผสานในการทำงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิง ความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานร่วมกันด้วยองค์ความรู้ล่าสุดที่เหล่า Startup ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

และในสัปดาห์นี้จะคัดเลือกทีมทั้งหมด 5 ทีม เพื่อเข้าร่วม AIS The Startup Bootcamp

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม AIS The Startup Weekends 2013

  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นสมาชิกของ AIS The StartUp โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ที่ www.ais.co.th/thestartup
  2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม AIS The StartUp Weekend 2013 ได้ที่ https://smartcloud.ais.co.th/web/thestartup/event

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนา mobile app และผู้ประกอบการไทยสามารถก้าวสู่ธุรกิจระดับนานาชาติในสภาวะตลาดที่กำลังตื่นตัวในภาคเทคโนโลยี
  2. พัฒนาเสริมสร้างแนวคิดและศักยภาพของของนักคิด นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างการบริการออกสู่ตลาดไทยและตลาดโลกได้จริง
  3. เปิดโอกาสทางด้านการเงิน เพื่อให้บริษัท Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. เปิดโอกาสทางด้านการตลาดที่จะนำไอเดียของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าถึง ฐานลูกค้า AISกว่า 35 ล้านคน และเหล่าพันธมิตรกว่า 450 ล้านคนทั่วภูมิภาค
  5. สนองนโยบายของภาครัฐตามพันธกิจของกระทรวงไอซีที(ICT) สำหรับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และ นักธุรกิจ ที่มีไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีออกสู่ตลาด


เงื่อนไขการประกวด

  1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
  2. สิทธิ์การจัดการภายในของทีมผู้เข้าแข่งขัน ถือเป็นความรับผิดชอบในการจัดสรรของแต่ละทีมซึ่งผู้จัด AIS The Startup Weekends 2013 จะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในทีมของผู้เข้าแข่งขัน
  3. ไอเดียของผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดใด หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ais.co.th/thestartup/event/

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบนิตยสาร Smart Magazine Contest ที่ 1 เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 12 – 18 ปี เพื่อส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการวางแผนการทำงานโครงการออกแบบบ้าน "3 Style 3 Design 3 Home" SCG Experience ขอเชิญสถาปนิกและนักออกแบบบ้านในสไตล์ที่แตกต่างของ 3 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ จอห์น วิญญู, ก้อย โย่ง และครอบครัวนิติพนประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทไอซ์ประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง” เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีชีวิตชาวประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 24
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook