เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 เชิญชวน นิสิตนักศึกษา ประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวี
เขียนโดย 100Y Design | 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:54:44 น. | ผู้เข้าชม 3775 ครั้ง

 

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8

“สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวี”


ที่เป็นมาและความเป็นไป

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เป็นการประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคต ชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ ทั้งโครงการรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

โดยสำหรับ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ที่จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2556 ได้ขยายช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงและมีกลุ่มผู้ชมผลงานของนิสิตนักศึกษาได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมๆ กับยังคงคัดสรรและเฟ้นหากลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ผ่านการแข่งขัน 3 รอบคือ รอบที่หนึ่ง นักศึกษาทั่วประเทศส่งร่างบทและร่วมกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น แล้วกลับไปผลิตผลงานจริง และโชว์ผ่านยูทูป รอบที่สอง จากผลงานทั้งหมด กรรมการคัดเลือกเหลือ 32 ทีม ได้ออกอากาศ รอบที่สาม กรรมการคัดเลือกเหลือ 20 ทีมเพื่อเข้าค่ายแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผลิตผลงานใหม่อีก 1 เรื่อง ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เชื่อว่าการมอบโอกาสเหล่านี้จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าว สู่ความสำเร็จได้ เพื่อพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นคนทีวีที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สารคดีเชิงข่าว ที่ดีสู่สังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดพื้นที่โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสารคดีเชิงข่าวแก่นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อสร้างบุคคลากรด้านสารคดีเชิงข่าวที่มีศักยภาพและคุณภาพให้กับวงการสื่อสารมวลชนในอนาคต

3. เพื่อให้เกิดมิติความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างยั่งยืน

4. เพื่อสร้างการติดตามและความต่อเนื่องระหว่างผู้ชมทางบ้านและกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดและกำหนดการ รอบที่หนึ่ง

จัดกิจกรรมอบรม (4 ครั้งทั่วประเทศ) โดยแต่ละทีมกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์และหากมี (ร่าง)บทโทรทัศน์ให้ส่งทางอีเมล์ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโครงการฯ จะนำวิทยากรไปมอบความรู้และเทคนิคเบื้องต้น พร้อมชี้แนะการนำเสนอประเด็นจาก(ร่าง)บทโทรทัศน์ที่ส่งมา จากนั้นแต่ละทีมจึงกลับไปผลิตผลงานเป็นสารคดีเชิงข่าวความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยให้เวลาผลิต 3 สัปดาห์ เมื่อถึงกำหนดแต่ละทีมส่งผลงานโดยการอัพโหลดลงยูทูปของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน (พิจารณาจากผลงานที่มียอดกดไลค์สูงสุดในยูทูป) โดยประกาศผลในวันสิ้นสุดโครงการ 

ระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556

อัพโหลดผลงานลงยูทูป 8-9 มีนาคม 2556

 

ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ณ ห้องวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556

อัพโหลดผลงานลงยูทูป 15-16 มีนาคม 2556

 

ประกาศผล 16 ทีมที่เข้ารอบสองของรุ่น 1 และ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556

 

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556

กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556

อัพโหลดผลงานลงยูทูป 19-20 กรกฎาคม 2556

 

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง

ณ ห้องประชุมบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จังหวัดกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556

กำหนดส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556

อัพโหลดผลงานลงยูทูป 26-27 กรกฎาคม 2556

 
ประกาศผล 16 ทีมที่เข้ารอบสองของรุ่น 3 และ 4 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556


-(ร่าง) กำหนดการอบรม รอบที่หนึ่ง

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

 

09.00 - 09.30 น. - VTR Scoop แนะนำ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8”

- พิธีกรกล่าวต้อนรับ พูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ

- VTR Scoop “เส้นทางสู่ความสำเร็จ ทีมชนะเลิศโครงการสิงห์ฯ ปี 7”

 

09.30 - 12.00 น. “สิงห์สร้างสรรค์ทีวีปี 8 ...สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวี”

แนะนำการคิดประเด็นและเขียนบท สารคดีเชิงข่าวเป็นอย่างไร พร้อมให้ความรู้ เสริมเทคนิคอย่างมืออาชีพ ทำผลงานอย่างไรให้โดนใจผู้ชม โดย

 

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด รายการเรื่องจริงผ่านจอ

ผศ. เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 15.00 น. “เทคนิคใช้กล้องมองภาพอย่างเข้าใจ…ตัดต่อภาพร้อยเรียงเรื่องเล่า”

แนะนำเทคนิคการใช้กล้อง การถ่ายภาพ การตัดต่อ การบันทึกเสียง โดย

 

คุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ อดีตผอ.แผนกสารคดี เนชั่นฯ

คุณพิริยะ เกียรติคณารัตน์ Post Producer รายการเรื่องจริงผ่านจอ

 

15.00- 16.00 น . คณะโปรดิวเซอร์รายการเรื่องจริงผ่านจอร่วม “วิจารณ์บท...ขยี้ประเด็น”

ให้คำแนะนำเรื่องประเด็นกับนิสิตนักศึกษาทีมที่มี บทโทรทัศน์ หรือผลงาน

 

16.00 - 16.30 น. ตอบคำถาม และชี้แจงการส่งผลงาน

จบกิจกรรมและถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

รายละเอียดและกำหนดการ รอบที่สอง

ผลงานที่อัพโหลดลงยูทูปของโครงการฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนน เพื่อคัดเลือกทั้งหมด 32 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนของแต่ละรุ่น) ได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมได้รับทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

หลังจากนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม ได้ผ่านเข้ารอบที่สาม โดยประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556

 

 

รายละเอียดและกำหนดการ รอบที่สาม

20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะเข้าค่ายแข่งขันลงพื้นที่จริง สถานการณ์จริง งบประมาณจริง ที่สถาบันกันตนา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับค่าโปรดักชั่นทีมละ 3,000 บาท เพื่อทำผลงานตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการวัดทักษะความเป็นมืออาชีพทั้งหมด เมื่อรวมคะแนนของรอบสองและสาม ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ โดยมีพิธีประกาศผลรางวัลทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ในการเข้าค่ายจะเพิ่มกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรุ่น และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมด้วย

 

รางวัลการประกวด

ทั้งโครงการฯ รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่าหนึ่งล้านบาท

 

รางวัลสำหรับทีมที่ผลงานเข้ารอบออกอากาศ (รอบที่สอง)

ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

 

รางวัลขวัญใจมหาชน

ประเภทนิสิตนักศึกษา - พิจารณาจากผลงานของทีมที่มียอด View สูงสุดในยูทูปโครงการฯ

ประเภทประชาชนทั่วไป – พิจารณาจาก Top Comment ของผลงานทีมที่มียอด View สูงสุดในยูทูปโครงการฯ (กรณีความคิดเห็นนั้นได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ)

 

รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภททีม)

เขียนบทยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

บันทึกภาพยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

ลำดับภาพยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

ประเด็นเรื่องยอดเยี่ยม ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

รางวัลชนะเลิศ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8”

อันดับ 1 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี และเสื้อสามารถ “สิงห์คนจริง” จำนวน 1 รางวัล

ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 100,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

อันดับ 2 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จำนวน 1 รางวัล

ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่และทุนการศึกษา 30,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

อันดับ 3 โล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จำนวน 1 รางวัล

ใบประกาศนียบัตร พร้อมโล่และทุนการศึกษา 20,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

 

รางวัล “สิงห์เสริมสร้างประสบการณ์คนทีวี”

เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับทีมชนะเลิศ ด้วยการไปทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ ดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ

*** สำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศนั้น นิสิต นักศึกษา ต้องรับผิดชอบการจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยตนเอง

 

กติกาการประกวด

** 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 3 คนในทีม ต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1- 4 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา กรอกรายละเอียดการสมัครทาง www.thairealtv.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

 

** 2. ในวันที่จัดกิจกรรมตามภูมิภาค ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไปอย่างน้อย 2 คนในทีม เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งผลงาน โดยต้องนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย ดังนี้

2.1 ใบสมัครฉบับจริงที่มีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของทั้ง 3 คนในทีม อย่างละ 2 ใบ

2.3 สำเนาบุคแบงค์ของตัวแทนทีม จำนวน 2 ใบ

2.4 (ร่าง) บทโทรทัศน์ (ถ้ามี)

 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ ส่ง (ร่าง) บทโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวความยาวไม่เกิน 3 นาที ทางอีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com มาก่อนวันจัดกิจกรรมตามภูมิภาค ทั้งนี้ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือไม่มี (ร่าง) บทโทรทัศน์ ถือว่าไม่ผิดกติกา หากแต่ไม่สามารถจะได้รับคำแนะนำเชิงลึกใดๆ จากคณะกรรมการ

 

** 4. ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามภูมิภาค ทุกทีมจะต้องกลับไปผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวและส่งผลงานตามระยะเวลาของ โครงการฯ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

4.1 ไม่จำกัดประเด็นเรื่องที่ทำ แต่ต้องนำเสนอให้ตรงตามหลักการของสารคดีเชิงข่าว

4.2 ตั้งขนาดภาพ 4:3 ความยาวของสารคดีเชิงข่าว รวมคำขอบคุณไม่เกิน 3 นาที โดยแสดงการขอบคุณ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ที่ให้โอกาส” ด้วยความถูกต้องเหมาะสม

4.3 ในกรณีที่ส่งผลงานโดยใช้เพลง หรือเสียงประกอบ ที่มีลิขสิทธิ์ ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงาน หรือขึ้น Super/CG ระบุคำขอบคุณ โดยแสดงที่มาและเจ้าของเพลง หรือเสียงประกอบ ลงในตัวสารคดีเชิงข่าว

4.4 ในกรณีที่ส่งผลงานโดยใช้ภาพประกอบใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงานเท่านั้น

4.5 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง

 

** 5. วิธีการอัพโหลดผลงานยูทูป โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันเข้าร่วมกิจกรรมตามภูมิภาค โดยจะไม่แจ้งซ้ำใดๆ ภายหลังวันจัดกิจกรรม

 

6. (ร่าง) บทโทรทัศน์ และผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ทางสื่อใดมาก่อน

 

7. หากทีมใดที่ไม่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบที่หนึ่งตามภูมิภาค สมาชิกในทีมสามารถแยกทีมไปร่วมกับสมาชิกใหม่ และสมัครเข้าร่วมในครั้งอื่นๆ ได้ โดยต้องสมัครและทำตามกติกาทุกอย่างเช่นเดิม

 

8. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 32 ทีม โครงการฯ จะประกาศรายชื่อทางรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” และ www.thairealtv.com พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการเข้ารอบ ทั้งนี้ทุกทีมจะต้องบันทึกและส่งผลงานให้กับโครงการฯ อีกครั้งเพื่อออกอากาศ ในรูปแบบ Mini DV โดยตั้ง Color Bars ความยาว 5 วินาที / จากนั้นเริ่ม Countdown 54321 / เริ่มผลงานสารคดีความยาวไม่เกิน 3 นาที

 

9. ทีมที่ผ่านเข้ารอบสาม จำนวน 20 ทีม จะต้องเข้าค่ายการแข่งขัน เพื่อผลิตผลงานใหม่ 1 ชิ้น และร่วมทำกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกติกา

 

10. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ และทางโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 สามารถนำเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์

 

11. ทุกการตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หมายเหตุ

นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (โดยในรอบที่หนึ่งซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค ทางโครงการฯ ไม่มีงบสนับสนุนค่าเดินทางให้ แต่หากภาควิชาใดต้องการหนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออ้างอิงกับ สถาบันการศึกษา ทางโครงการฯ จะพิจารณาดำเนินการให้)

 

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานในแต่ละรอบ

รอบที่หนึ่ง

- กรอกรายละเอียดการสมัครทาง www.thairealtv.com ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ละรุ่น

- ส่ง (ร่าง) บทโทรทัศน์ทางอีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ละรุ่น

- การอัพโหลดผลงานลงยูทูป โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดลและรหัสผ่านให้ทราบในวันจัดกิจกรรมตามภูมิภาคในแต่ละรุ่น

   

รอบที่สอง

- ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 32 ทีม ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบ Mini DV พร้อมบทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์ ที่

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รายการเรื่องจริงผ่านจอ

บริษัท สาระดี จำกัด 333/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

(วงเล็บมุมซอง ชื่อทีม... มหาวิทยาลัย... เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่...)

  

ช่องทางการสื่อสาร

รายการ เรื่องจริงผ่านจอ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

เว็บไซต์ www.thairealtv.com

อีเมล์ thairealtv_singha@hotmail.com

เฟสบุ๊คและแฟนเพจ www.facebook.com/thairealtv.singha

ยูทูป โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 085-812-9393

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thairealtv.com/main/fanclub/singha-tv.html

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบ เครื่องประดับครั้งที่ 7 ข้าร่วมประกวด GIT Gem and Jewelry Design Award 2013 หัวข้อ Jewelry design inspired by Cubismประกวดออกแบบ MASCOT MONEY EXPO เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสร้างสรรค์การออกแบบ MASCOT เพื่อเป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์ของงาน MONEY EXPO รางวัลกว่า 50,000 บาทโครงการประกวดออกแบบ M-icon ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย ในหัวข้อ “Next Idol Your Icon” MOTOR EXPO - CANON PHOTO CONTEST 2011 โครงการประกวดภาพถ่ายในงาน MOTOR EXPO ที่ CANON จัดเป็นปีที่ 3 หัวข้อในการประกวดปีนี้ คือ“สีสันยานยนต์"เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย วาดภาพ และ บทกวี ในงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ลุ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook