เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบโลโก้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ แสดงถึงอัตลักษณ์ สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กร
เขียนโดย 100Y Design | 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:17:12 น. | ผู้เข้าชม 3635 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
 
นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
รางวัลการประกวด
 1. รางวัลชนะเลิศ : 100,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : 50,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : 30,000 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
 1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยความแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กรได้ดี (ดูจากรายละเอียดสัญลักษณ์โลโก้ด้านหลัง )
 3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
การจัดส่งผลงาน
 1. พิมพ์เป็นกระดาษ พิมพ์สีและขาวดำ ขนาด 12 x 15 นิ้ว และขนาด 2 x 3 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) และติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
 2. กรอกแบบฟอร์มใบ สมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpa.or.th)
 3. แนบไฟล์ดิจิตอล ต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมดCMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 4. แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "โครงการประกวดออกแบบโลโก้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” มา ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝากเลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
กำหนดการประกวด
 
- ระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 1 มีนาคม 2556 ทาง
www.dpa.or.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร.02-272-0300 ต่อ 321


ขอบคุณที่มา http://www.dpa.or.th/main.php?filename=index

บทความ แนะนำ

ประกวดวาดภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดครั้งที่ ๔ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕AIS The StartUp Weekends 2013 เปิดโอกาสให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ ร่วมโครงการประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application ประกวดวาดภาพลายเส้น "วาดเส้นให้เป็นยักษ์" ชวนคนรักลายเส้นส่งภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ "ยักษ์ Fan Art" วาดภาพยักษ์ในจินตนาการของคุณ ตั้งแต่วันนี้ – 26 ต.ค. 2555ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear ผสมผสาน ด้วย ผ้าขาวม้า หนัง ผ้ายีนส์ เพื่อแสดงแฟชั่นโชวขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ งานวิศวกรรมโยธาสู้ภัยพิบัติเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook