เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบโลโก้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ แสดงถึงอัตลักษณ์ สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กร
เขียนโดย 100Y Design | 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:17:12 น. | ผู้เข้าชม 3770 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
 
นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
รางวัลการประกวด
 1. รางวัลชนะเลิศ : 100,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : 50,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : 30,000 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
 1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยความแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กรได้ดี (ดูจากรายละเอียดสัญลักษณ์โลโก้ด้านหลัง )
 3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
การจัดส่งผลงาน
 1. พิมพ์เป็นกระดาษ พิมพ์สีและขาวดำ ขนาด 12 x 15 นิ้ว และขนาด 2 x 3 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) และติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
 2. กรอกแบบฟอร์มใบ สมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpa.or.th)
 3. แนบไฟล์ดิจิตอล ต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมดCMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 4. แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "โครงการประกวดออกแบบโลโก้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” มา ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝากเลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
กำหนดการประกวด
 
- ระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 1 มีนาคม 2556 ทาง
www.dpa.or.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร.02-272-0300 ต่อ 321


ขอบคุณที่มา http://www.dpa.or.th/main.php?filename=index

บทความ แนะนำ

Young Thai Artist Award 2012 เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชิงรางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาท กับโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2555ชวนนักออกแบบชั้นนำ โชว์พลังดีไซน์ชิง DEmark 2012 สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และนักออกแบบ ส่งสินค้าเข้าร่วมการพิจารณารางวัลโครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สังคมมีสุขด้วยการให้” Nikon Photo Contest 2012-2013 นิคอนเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest ประจำปีพ.ศ. 2555 – 2556
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook