เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่19 การจัดประกวดการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ jewelry season 19 “งดงามเหนือจินตนาการ หิมพานต์สัตว์เทพ”
เขียนโดย 100Y Design | 19 ธัันวาคม 2555 เวลา 11:55:30 น. | ผู้เข้าชม 3810 ครั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) ได้จัดงาน Jewelryseason ขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ซึ่่งได้มี การจัดประกวดการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ ชิงรางวัลโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และทางมหาวิทยาลัย

นิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัดุศาสตร์ (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่19 หรือ jewelry season 19 ภายใต้ concept “งดงามเหนือจินตนาการ หิมพานต์สัตว์เทพ”


หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบเครื่องประดับ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ และออกแบบงานเครื่องประดับ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. อายุต่ำกว่า 18 ปี
 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป


หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. หัวข้อในการออกแบบผลงานเครื่องประดับต้องมีแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ หิมพานต์ 1 ชนิด ใน 6 ชนิด ดังนี้ กินรี กิเลน หงส์ ครุฑ นาค และ สิงห์
 2. นักออกแบบต้องส่งผลงานวาดเครื่องประดับที่วาดด้วยมือเป็นคอลเลคชั่นขนาด เท่าชิ้นงานจริง จำนวน 3 ชิ้น ใน 1 ผลงาน โดยเลือกจาก แหวนหรือกำไล สร้อยคอ และต่างหู ลงบนกระดาษขนาด A3
 3. เครื่องประดับจะต้องคำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ และ เป็นเครื่องประดับ Fine Jewelry
 4. สามารถใช้เทคนิคการขึ้นตัวเรือนแบบใดก็ได้ แต่ต้องใช้อัญมณีในการสร้างสีสันของผลงาน และตัวเรือนจะต้องเป็นสีทองเท่านั้น
 5. ในการประกวดประเภทช่วงอายุมากกว่า18 ปีขึ้นไป สีที่ใช้ระบายต้องเป็นสีน้ำเท่านั้น และ ในประเภทต่ำกว่า18 ปีสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้
 6. ติดภาพผลงานออกแบบลงบนกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว
 7. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านการประกวด หรือ เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 9. ผลงานจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเอง และจะต้องไม่ใช่ผลงานที่ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่น หากผลงานที่ได้รับการตัดสิน ถูกพบว่าลอกเลียนแบบ หรือไม่ได้วาดด้วยตนเอง คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืน
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และมีสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรางวัลตามแต่เห็นสมควร


หลักฐานการประกวด

 1. อธิบายแนวความคิดในเรื่อง ลักษณะผลงาน วิธีการทำ แรงบันดาลใจ และวัสดุที่ใช้ของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน7 บรรทัด มากับใบสมัคร
 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ บัตรนิสิต/ นักศึกษา มากับใบสมัคร
 3. ส่งใบสมัครมากับผลงาน พร้อมทั้งติดสำเนาใบสมัครไว้ด้านหลังผลงาน โดยผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน


เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวด
 • ผลงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ความสวยงาม
 • ความเป็นไปได้ของผลงานที่จะนำมาขึ้นตัวเรือนเป็นเครื่องประดับ


การรับสมัคร
1. ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.facebook.com/Jewelryseason
2. หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556


การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่
กองกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 19 ชั้น G
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.


2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/jewelryseason


สามารถสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่
มุก 0859122322

บทความ แนะนำ

ประกวดวาดภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดครั้งที่ ๔ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ MOTOR EXPO - CANON PHOTO CONTEST 2012 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย กับงาน Motor Expo 2012 กับหัวข้อการประกวด “วันหนึ่งของรถกับเรา”ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ และมัลติมีเดีย กระทรวงไอซีที ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทไอซ์CWA Lamp Design Contest 2012 "Soft&Smooth" เวทีให้นักออกแบบและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟตั้งโต๊ะ โดยยางซิลิโคน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook