เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดวาดภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดครั้งที่ ๔ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เขียนโดย 100Y Design | 23 พฤษจิกายน 2555 เวลา 11:37:49 น. | ผู้เข้าชม 3720 ครั้ง

ครูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ส่งภาพวาดเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อร่วมงานขององค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กหญิง (UNGEI) เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) และเอเชียใต้ (SA) มีความยินดี ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดครั้งที่ ๔ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษา ในปีนี้ ท่านสามารถส่งภาพวาดซึ่งแสดงความคิดของท่านที่มีต่อประเด็น “ครูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ” 


รางวัลในการประกวด 
 - ภาพวาดจำนวน ๑๕ ภาพที่ชนะการประกวด จะได้รับการตีพิมพ์ใน สมุดบันทึกและแผนเตรียมการสอนของครูที่ UNGEI EAP และ SA จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 - ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับระกาศนียบัตร “Certificate of Merit” อย่างเป็นทางการและสมุดบันทึกอีกสามเล่ม 

 - ภาพวาดที่ชนะการประกวด จะได้รับการเผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของผู้ดำเนินการจัดประกวด นอกจากนี้ ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด องค์กรเพื่อนร่วมงานของ UNGEI จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ จัดทำเป็นข้อมูลนำเสนอ ลงในเว็ปไซต์ เอกสารส่งเสริมและสนับสนุนอื่นๆ
  

เกณฑ์ของภาพวาด 
ภาพวาดควรแสดงถึงมุมมองของผู้แข่งขันในประเด็น “ครูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค ในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ” 
 - ส่งภาพวาดในกระดาษขนาด A4 
 - ภาพวาดเป็นได้ทั้งภาพสี หรือขาว/ดำ 
 - วาดภาพโดยใช้วัสดุประเภทใดก็ได้ที่ท่านชอบ (ดินสอเทียน ดินสอ สีวาดภาพ ฯลฯ) 
 - ภาพวาด อาจแสดงมุมมอง ต่อกิจกรรม ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
     • กิจกรรมในห้องเรียนหรือในโรงเรียน 
     • กิจกรรมกีฬาและการละเล่น 
     • กิจกรรมที่บ้าน 

ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจมีข้อความสั้นๆประกอบ (ไม่เกิน๒๐๐คำ)ในภาษาใดก็ได้ที่บรรยายถึงความตั้งใจของจิตกร แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดที่จะต้องเขียนข้อความ


ผู้มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด
 - การประกวดเปิดกว้างสำหรับคนทุกเชื้อชาติ และผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 
 - ผู้ประกวดต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
 - ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายได้รับการสนับสนุนให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 

 

จำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด 
 ผู้ร่วมประกวดภาพวาด สามารถส่งภาพเข้าร่วมการประกวดได้ท่านละ ๑ ภาพ 

 

วิธีส่งภาพเข้าประกวด 
โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ส่งภาพเข้าประกวดลงในแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมทั้ง ระบุชื่อ ชื่อสกุล อายุ เพศ และประเทศ ของผู้เป็นเจ้าของไว้ด้านหลังภาพวาด 
คุณสามารถส่งภาพวาดได้ทั้งแบบเป็นเอกสารหรือเป็นดิจิตอล 

 

โดยส่งภาพวาดทางไปรษณีย์ได้ที่  
 UNESCO Bangkok  
 APPEAL Unit  
 920 Sukhumvit Road,  
 Prakanong, Klongtoey  
 Bangkok 10110, Thailand


ที่มาและอ่านข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.unescobkk.org/news/article/-81a9e527ee/

บทความ แนะนำ

ประกวดตราสัญลักษณ์ และสโลแกน ฉลองครบรอบ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ และบุคคลทั่วไปThe Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 201 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animationเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย วาดภาพ และ บทกวี ในงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ลุ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุCanon Photo Marathon 2012 กิจกรรมถ่ายภาพแบบมาราธอน การแข่งขัน Canon Photomarathon Thailand 2012 เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่มี กล้องดิจิตอล แคนนอน ไม่จำกัด อายุ เพศ ประกวดออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด เอฟซี มีความต้องการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "หมอผีสตูล"
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook