เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

RECO Young Designer Competition 2012 ขอเชิญนักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย 100Y Design | 07 พฤษจิกายน 2555 เวลา 11:22:35 น. | ผู้เข้าชม 3783 ครั้ง

RECO Young Designer Competition 2012
Design for Sustainability
สรรค์ศิลป์ เพื่อความยั่งยืนบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 โดยมีแนวคิดของการประกวดคือการนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design)
 

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือในสถาบัน ด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุที่เหลือใช้มาออกแบบ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ(Fashion and Accessories Design) และ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design)
 

กำหนดการดำเนินงาน

 • แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 26 ตุลาคม 2555
 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-15ธันวาคม 2555
  • ด้าน Fashion and Accessories Design (แบบวาด; Mood Board และ Flash   Pattern)
  • ด้าน Furniture Design (แบบแสดงผลงานแบบ3มิติ)
 • กิจกรรม Work Shop 30 พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศผลเข้ารอบรอบแรก 30ทีม 18 ธันวาคม 2555
 • การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารอบ 30 ทีม 21 ธันวาคม 2555
 • ประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม 25 ธันวาคม 2555
 • ปรับแบบครั้งสุดท้ายก่อนผลิตผลงานต้นแบบ 7 มกราคม 2556
 • Fitting 1 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ส่งผลงานประกวดด้าน Fashion and Accessories  Design)
 • รอบตัดสิน 9 มีนาคม 2556

หลักเกณฑ์การสมัคร
 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :

 • อายุระหว่าง 17 – 30 ปี
 • กำลังสึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. หรือ
 • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับ ปวส. หรือ
 • กำลังศึกษาในสถาบันที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการออกแบบ หรือ
 • นักออกแบบอิสระหรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.indoramaventures.com/recoyoungdesigner และทาง www.facebook.com/recoyoungdesigner)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนานักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

รางวัลที่จะได้รับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบแฟชั่นและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.indoramaventures.com/recoyoungdesigner
www.facebook.com/recoyoungdesigner
โทร. 082-0970288, 02-2294318 #140
e –mail: recoyoungdesign@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.indorama.net/recoyoungdesigner/index.php

บทความ แนะนำ

Digital Media Design Competition 2012 ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดชิงรางวัลด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripesประกวดสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ“แม่น้ำของเราชีวิตของเรา ประกวดสื่อโปสเตอร์ รณรงค์เพื่อการปกป้องรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ หัวข้อ“แม่น้ำของเราชีวิตของเรา : Our Rivers, Our Life”กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ทำดี” และกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด "ความซื่อตรง" ผู้สนใจเริ่ม บัดนี้-31ตุลาคม 54ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear ผสมผสาน ด้วย ผ้าขาวม้า หนัง ผ้ายีนส์ เพื่อแสดงแฟชั่นโชวนานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 นานมีบุ๊ค เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมประกวดโครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook