เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ และมัลติมีเดีย กระทรวงไอซีที ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม
เขียนโดย 100Y Design | 01 พฤษจิกายน 2555 เวลา 10:56:21 น. | ผู้เข้าชม 3787 ครั้ง

ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม กระทรวงไอซีที จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

สิ่งที่ส่งประกวด

- ประเภทที่ ๑ :โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A๒(๔๒๐x ๕๙๔ mmหรือ ๕๙๔ x ๔๒๐mm)ความละเอียด ๓๐๐ dpi(๔,๙๖๒ x ๗,๐๑๗ Pixel หรือ ๗,๐๑๗ x ๔,๙๖๒ Pixel)โดยให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้ หากออกแบบโดยใช้กระดาษ ให้ scan ภาพดังกล่าว โดยปรับความละเอียดของเครื่องเท่ากับ ๓๐๐ dpi และบันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งไฟล์ต้นฉบับ โดยการบันทึกตามนามสกุลของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

- ประเภทที่ ๒ :สื่อมัลติมีเดียระยะเวลา ๓๐วินาที ขนาด ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Pixel๓๐fps โดยให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ .mkv (h.264)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประเภทมัธยมศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ม.๑) - ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทั้งของรัฐบาล และเอกชน

ประเภทอุดมศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐบาล และเอกชน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

-สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ ผลงานต่อ ๑ ประเภท

- งานที่ส่งประกวดต้องมิใช้ผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวดมาแล้ว

-หากผลงานไม่ถูกต้องตามกติกา แม้หากพิจารณาให้ได้รับรางวัลไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งของคืนรางวัลได้

- ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อรับรอง

-ผู้ส่งผลงานต้องแนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

-กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 (ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบลงทะเบียนและจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

การออกแบบสื่อโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / จัดทำสื่อมัลติมีเดีย
“การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐๙๑ ๐๔๕ ๒๔๖๖ , ๐๘๙ ๔๕๔๕ ๑๖๘

ที่มา : http://www.nstda.or.th/news/9082-ict-housekeeper
ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร https://www.nstda.or.th/images/files/108799571-Banner-Detail.pdf

บทความ แนะนำ

AIS The StartUp Weekends 2013 เปิดโอกาสให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ ร่วมโครงการประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application โครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู เชิญชวน นักเรียน นิสิต-นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายความประทับใจที่มีต่อครูในมุมมองต่างๆโครงการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนประกวดภาพวาดเยาวชน โดยไม่จำกัดขอบเขตของเนื้อหาประกวดออกแบบตัวละคร DK Thai Transformer สร้างสรรค์ ตัวละครแบบใหม่ที่ทำให้โลกได้เห็นถึง เอกลักษณ์ของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท PTT Comic Contest 2 ตอน "Plastic Story" ปตท.ชวนสานต่อโครงการประกวดการ์ตูนวาดการ์ตูน PTT Comic ปี 2 ตอน "Plastic Story" พลาสติกสตอรี่
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook