เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ และมัลติมีเดีย กระทรวงไอซีที ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม
เขียนโดย 100Y Design | 01 พฤษจิกายน 2555 เวลา 10:56:21 น. | ผู้เข้าชม 3704 ครั้ง

ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม กระทรวงไอซีที จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

สิ่งที่ส่งประกวด

- ประเภทที่ ๑ :โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A๒(๔๒๐x ๕๙๔ mmหรือ ๕๙๔ x ๔๒๐mm)ความละเอียด ๓๐๐ dpi(๔,๙๖๒ x ๗,๐๑๗ Pixel หรือ ๗,๐๑๗ x ๔,๙๖๒ Pixel)โดยให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้ หากออกแบบโดยใช้กระดาษ ให้ scan ภาพดังกล่าว โดยปรับความละเอียดของเครื่องเท่ากับ ๓๐๐ dpi และบันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งไฟล์ต้นฉบับ โดยการบันทึกตามนามสกุลของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

- ประเภทที่ ๒ :สื่อมัลติมีเดียระยะเวลา ๓๐วินาที ขนาด ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Pixel๓๐fps โดยให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ .mkv (h.264)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประเภทมัธยมศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ม.๑) - ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทั้งของรัฐบาล และเอกชน

ประเภทอุดมศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐบาล และเอกชน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

-สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ ผลงานต่อ ๑ ประเภท

- งานที่ส่งประกวดต้องมิใช้ผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวดมาแล้ว

-หากผลงานไม่ถูกต้องตามกติกา แม้หากพิจารณาให้ได้รับรางวัลไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งของคืนรางวัลได้

- ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อรับรอง

-ผู้ส่งผลงานต้องแนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

-กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 (ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบลงทะเบียนและจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

การออกแบบสื่อโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๓,๐๐๐ บาท

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / จัดทำสื่อมัลติมีเดีย
“การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐๙๑ ๐๔๕ ๒๔๖๖ , ๐๘๙ ๔๕๔๕ ๑๖๘

ที่มา : http://www.nstda.or.th/news/9082-ict-housekeeper
ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร https://www.nstda.or.th/images/files/108799571-Banner-Detail.pdf

บทความ แนะนำ

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000 บาทประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ไทย-เยอรมัน...ที่ฉันฝัน” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการประกวดประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear ผสมผสาน ด้วย ผ้าขาวม้า หนัง ผ้ายีนส์ เพื่อแสดงแฟชั่นโชวชวนนักออกแบบชั้นนำ โชว์พลังดีไซน์ชิง DEmark 2012 สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และนักออกแบบ ส่งสินค้าเข้าร่วมการพิจารณารางวัลRECO Young Designer Competition 2012 ขอเชิญนักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook