เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เขียนโดย 100Y Design | 22 ตุลาคม 2555 เวลา 23:13:40 น. | ผู้เข้าชม 3648 ครั้ง

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ

เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน-พระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “เปลี่ยน” เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง ตลอดจนส่งเสริมและยกระดับวงการ-ถ่ายภาพของไทยให้พัฒนาในระดับสากล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ ในหัวข้อ “เปลี่ยน” และต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนและไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นซีดี และบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด ๓๐๐ DPI ขนาด ๒๔ x ๓๐ นิ้ว (สำหรับการตัดสินรอบแรก) คนละไม่น้อยกว่า ๒ ภาพ แต่ไม่เกิน ๔ ภาพ ในปีนี้ การ-ตัดสินแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกตัดสินจากไฟล์ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ร่วมแสดง รอบตัดสินรางวัลจะพิจารณาจากผลงานจริงที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกไม่เกิน ๑๕๐ ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะและการถ่าย ภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๒ ท่าน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๒. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๓. รางวัลเกียรติยศ จำนวน ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๔. รางวัลสมทบ (Epson Award) จำนวน ๓ รางวัล (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย) ได้แก่ * รางวัล Epson Award อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson Stylus Photo รุ่น R200 มูลค่า ๓๓,๐๐๐ บาท

* รางวัล Epson Award รองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson Stylus Photo รุ่น ๑๓๙๐ มูลค่า ๑๖,๙๐๐ บาท

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หรือ ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ – ๓๐ ต่อ ๓๑๑๐๕, ๓๑๑๐๖ และ ๓๑๖๖๘ หรือโทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘ ,๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๙ E-mail: su-pr@su.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร www.photo.su.ac.th

ที่มา http://www.su.ac.th

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดออกแบบเสื้อผ้า สไตล์ Street Wear ผสมผสาน ด้วย ผ้าขาวม้า หนัง ผ้ายีนส์ เพื่อแสดงแฟชั่นโชวE-San Shortfilm and Animation Contest 2011 เปิดรับไอเดียสุดเจ๋ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอีสานผ่านประเด็น "โฮม","HOME" ให้ประจักษ์แก่สายตาสาธารณะชนความสุขที่สุด กับ เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ร้านเซกาเฟรโด ซาเน็ตติ เอสเพรสโซ เชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย เพื่อสนับสนุนบุคคลที่รักศิลปะภาพถ่าย และเป็นการแนะนำแบรนด์ร่วมกันตามล่า หา “น้องสี” และ “น้องสัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณกับโครงการ ประกวดออกแบบ MASCOT ประจำงาน สีสัน ตะวันออกประกวดออกแบบโลโก้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ แสดงถึงอัตลักษณ์ สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กร
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook