เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เขียนโดย 100Y Design | 22 ตุลาคม 2555 เวลา 23:13:40 น. | ผู้เข้าชม 3717 ครั้ง

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ

เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน-พระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “เปลี่ยน” เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง ตลอดจนส่งเสริมและยกระดับวงการ-ถ่ายภาพของไทยให้พัฒนาในระดับสากล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ ในหัวข้อ “เปลี่ยน” และต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนและไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นซีดี และบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด ๓๐๐ DPI ขนาด ๒๔ x ๓๐ นิ้ว (สำหรับการตัดสินรอบแรก) คนละไม่น้อยกว่า ๒ ภาพ แต่ไม่เกิน ๔ ภาพ ในปีนี้ การ-ตัดสินแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกตัดสินจากไฟล์ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ร่วมแสดง รอบตัดสินรางวัลจะพิจารณาจากผลงานจริงที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกไม่เกิน ๑๕๐ ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะและการถ่าย ภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๒ ท่าน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๒. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๓. รางวัลเกียรติยศ จำนวน ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๔. รางวัลสมทบ (Epson Award) จำนวน ๓ รางวัล (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย) ได้แก่ * รางวัล Epson Award อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson Stylus Photo รุ่น R200 มูลค่า ๓๓,๐๐๐ บาท

* รางวัล Epson Award รองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson Stylus Photo รุ่น ๑๓๙๐ มูลค่า ๑๖,๙๐๐ บาท

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หรือ ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๐ – ๓๐ ต่อ ๓๑๑๐๕, ๓๑๑๐๖ และ ๓๑๖๖๘ หรือโทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘ ,๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๙ E-mail: su-pr@su.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร www.photo.su.ac.th

ที่มา http://www.su.ac.th

บทความ แนะนำ

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ไทย-เยอรมัน...ที่ฉันฝัน” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการประกวดประกวดออกแบบโลโก้ งาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีCWA Lamp Design Contest 2012 "Soft&Smooth" เวทีให้นักออกแบบและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟตั้งโต๊ะ โดยยางซิลิโคนธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดรับประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด บ้านคือลมหายใจของชีวิต เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 450,000 บาทประกวดภาพถ่าย พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดโครงการ “พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน”
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook