เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ขอเชิญช่างหัตถศิลป์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 – 2556 ภายใต้หัวข้อ "งานสลักดุนภาชนะโลหะ"
เขียนโดย 100Y Design | 16 ตุลาคม 2555 เวลา 23:50:09 น. | ผู้เข้าชม 3776 ครั้ง

การประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ‘งานสลักดุนภาชนะโลหะ’ ประจำปี 2555 – 2556 


มูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญช่างหัตถศิลป์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 – 2556 ภายใต้หัวข้อ "งานสลักดุนภาชนะโลหะ" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
          -  งานหัตถศิลป์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานขึ้นรูปสลักดุน ขนาดผลงานมีความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.และไม่เกิน 150 ซม. ทำจากโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ โดยสามารถใช้วัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกิน 40% ของชิ้นงานหัตถศิลป์
          - เป็นช่างศิลป์เดี่ยวหรือกลุ่ม และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนหรือต่อกลุ่ม โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
          - แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้กับงานที่ส่งเข้าประกวด


เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0 2230 2560 หรือ 0 2230 2562

คัดเลือกและตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ


รางวัล

1. ประเภทหัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท

2. ประเภทหัตถศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 100,000 บาทที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bangkokbank.com

บทความ แนะนำ

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี ๒๕๕๖ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกวดออกแบบโลโก้ งาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีThe Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 201 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animationประกวดออกแบบตัวละคร DK Thai Transformer สร้างสรรค์ ตัวละครแบบใหม่ที่ทำให้โลกได้เห็นถึง เอกลักษณ์ของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท หน้าแรก แข่งขันออกแบบลวดลายกราฟฟิตี้บนผนัง โครงการ “Siam Center Design Forward Presents ISUZU Wall Lords Thailand Graffiti ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook