เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

Mascot Costume Design Contest 2012 การประกวดออกแบบชุดมาสคอตสาหรับสถาบันออกแบบและบริหารธุรกิจนานาชาติราฟเฟิลส์ ชิงทุนการศึกษากว่า 2,000,000 บาท
เขียนโดย 100Y Design | 13 ตุลาคม 2555 เวลา 23:40:22 น. | ผู้เข้าชม 3763 ครั้ง

Raffles International College Mascot Costume Design Contest 2012


 

การประกวดออกแบบชุดมาสคอตสาหรับสถาบันออกแบบและบริหารธุรกิจนานาชาติราฟเฟิลส์ ชิงทุนการศึกษากว่า 2,000,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
           1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุตั้งแต่ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ (ม. 4-6 หรือเทียบเท่า)
           2. ต้องการศึกษาต่อด้านการออกแบบอย่างจริงจังในระดับปริญญาตรี ในสาขาแฟชั่นดีไซน์ การตลาดแฟชั่น การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบมัลติมีเดีย การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบตกแต่งภายใน รวมไปถึงด้านบริหารธุรกิจ และกาลังหาทุนการศึกษาอยู่
           3. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเอง ผลงานจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใด และไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน

ระเบียบการรับสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด
           1. ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.raffles.ac.th หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 02-632-7666
           2. ออกแบบผลงานให้อยู่ในกระดาษขนาด A3 ด้วยการสเกตช์ด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการร่างแบบก็ได้ ผู้สมัครส่งผลงานในรูปแบบของภาพวาดหรืองานปริ้นท์ โดยออกแบบทั้งด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง เป็นแบบขาวดา 1 แผ่น และแบบสี 1 แผ่น
           3. สามารถออกแบบโดยใช้ลักษณะของคน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ ที่ดึงดูดความสนใจ สีสันสวยงาม มีความน่ารัก สนุกสนาน ร่าเริง และเป็นมิตร
           4. เขียนอธิบายคอนเส็ปต์ และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานแนบมาด้วย
           5. ส่งผลงานได้ด้วยตัวท่านเองที่ ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสีลม (ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง และ MRT สถานีสีลม) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ที่อยู่ Raffles International College เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โดยวันที่ประทับตราไปรษณียากรจะต้องไม่เกินวันกาหนดส่งผลงาน
           6. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 5 ชิ้นงาน จะได้รับการผลิตเป็นตุ๊กตามาสคอตจาลองขนาดเล็กสาหรับจัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ สถานที่แสดงงานศิลปะอื่นๆ ตามความเหมาะสม
           7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการผลิตเป็นตุ๊กตามาสคอตสาหรับสวมใส่จริงและใช้งานจริงในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ โดยมีการปักโลโก้ของวิทยาลัยฯ และบริษัทผู้สนับสนุนการผลิตตัดเย็บตัวมาสคอตนี้ไว้ด้านหลังของตัวแมสคอต
           8. ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

รางวัลในการประกวด
-
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ พร้อม The New iPad 1 เครื่อง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ พร้อม iPod 1เครื่อง

-รางวัลชมเชย 3 รางวัล
รับของที่ระลึกพร้อมรับส่วนลดสาหรับค่าเล่าเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ

กาหนดการดาเนินงาน
รับสมัครผู้เข้าประกวด / ส่งผลงาน 1 ตุลาคม 2555 - 28 ธันวาคม 2555
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คน 11 มกราคม 2556
Workshop สาหรับผู้เข้ารอบ 10 คน 18 มกราคม 2556
ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย 22 กุมภาพันธ์ 2556


ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.raffles.ac.th

บทความ แนะนำ

ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ หรือ “HRI” ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สังคมมีสุขด้วยการให้” โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 เชิญชวน นิสิตนักศึกษา ประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” สนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวีThe Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest เชิญชวนร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest 2012 ครั้งที่ 2ประกวดภาพถ่าย มุมมองสถาปัตยกรรมภาคใต้ผ่านเลนส์ เชิญชวน นักถ่ายภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ส่งภาพถ่ายงานสถาปัตยกรรมพื้นที่ภาคใต้
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook