เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท หมดเขต 20 ตุลาคม 2555
เขียนโดย 100Y Design | 11 ตุลาคม 2555 เวลา 11:55:13 น. | ผู้เข้าชม 3795 ครั้ง

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทวัตถุประสงค์
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้และ
เรื่องราวต่างๆผ่านทางภาพถ่าย
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รักในการถ่ายภาพ
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้รักการถ่ายภาพมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดมุมมองใหม่ๆ ทางภาพถ่าย

รูปแบบการดำเนินงาน
ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท
แบ่งเป็น 3 ประเภท
- Lifestyle in PASEO Photography
-Portrait in PASEO Photography
-Landscape in PASEO Photography

เกณฑ์การเข้าร่วมประกวด
1) ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องสื่อถึง เดอะพาซิโอ ไม่ว่าจะเป็น logo หรือตัวอักษร ที่มีคำว่า
thepaseo , เดอะพาซิโอ , พาซิโอ , paseo ตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
2)ผู้สมัครทุกท่านต้องรับใบสมัคร ที่สำนักงาน เดอะพาซิโอ ชั้น 2 เท่านั้น ในเวลา 11.00-19.00น.
3)ผู้สมัครทุกท่าน จะได้รับหมวกสุดเท่ห์ จากเดอะพาซิโอ ท่านละ 2 ใบ
4)ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพ ที่ถ่ายภายใน ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ เท่านั้น
2) ภาพที่ส่งต้องคงอยู่ในหัวข้อที่เลือก ในการส่งภาพ เข้าประกวด
3) ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
4) ภาพที่ถ่ายต้องถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือสแกนจากฟิล์ม ภาพสีหรือขาวดำ
5) ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 1 ล้านพิกเซล
6) รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตราฐาน .JPEG (ไม่รับภาพที่ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
7) สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังดูเป็น ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
8) ในกรณีที่ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพบุคคล ภาพนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพถ่ายด้วย
9) ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และE-mail ที่สามารถติดต่อและชื่อภาพ แบบสั้นๆ อย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
10) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธ์

ขั้นตอนการประกวด
1) รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ชั้น 2
2) ส่งภาพที่เข้าประกวดมาที่ E-MAIL --- thepaseomall2010@gmail.com
3) หลังจากนั้น จะนำภาพที่ส่งเข้าประกวดลงบน FACEBOOK ใน PAGE --- การประกวดภาพถ่าย
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้พิจารณาและรับชม

เกณฑ์ตัดสิน
การตัดสินแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทแรก
-การตัดสินโดยจากคณะกรรมการทางศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
(การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)
1) การจัดองค์ประกอบโดยรวมของภาพถ่าย
2) เทคนิค ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย
3) การสื่อความหมายของโจทย์ของภาพถ่าย
4) ความคิดสร้างสรรค์
5) ชื่อภาพสอดคล้องกับภาพถ่าย
ประเภทสอง
-การตัดสินจากบุคคล Social Network หรือการกด LIKE ผ่านทาง FACEBOOK
-ผู้จัดการประกวด จะนำภาพที่ส่งมาไปไว้ใน PAGE--- การประกวดภาพถ่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้ามากด LIKE ในการพิจารณา

วันและเวลาการประกวด
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2555
นำลง Facebook จนถึง -20 ตุลาคม (ส่งผ่านเมลล์ --- นำลง Facebook ทันที)
คัดเลือกโดยกรรมการ วันที่ 27 ตุลาคม 2555
(ดูผลทาง www.thepaseomall.com และ facebook/thepaseo)
คัดเลือกโดยกด LIKE จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 24.00น.
ประกาศผลวันที่ 27 ตุลาคม 2555
(ดูผลทาง www.thepaseomall.com และ facebook/thepaseo)
การรับรางวัล วันที่ 27 ตุลาคม 2555
(ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภท ต้องมารับเงินรางวัล ด้วยตนเองที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว)


รางวัลของผู้เข้าประกวด
- - Portrait in PASEO Photography
รางวัลชนะเลิศ 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 1,000 บาท

- - Lifestyle in PASEO Photography
รางวัลชนะเลิศ 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 1,000 บาท


- - Landscape in PASEO Photography
รางวัลชนะเลิศ 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 1,000 บาท

ประเภทสอง (FACEBOOK)
รางวัลชนะเลิศถูกใจ กด Like ใช่เลย
ประเภทละ 1 รางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชยถูกใจ กด Like ใช่เลย
ประเภทละ 2 รางวัล 1,000 บาท


ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://www.4shared.com/office/0BAFYoGq/SMILEPASEO.html?

หรือดูรายละเอียดที่ http://www.thepaseomall.com/news_read.php?event_id=65

บทความ แนะนำ

สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับฝีมือร่วมสร้างความภูมิใจ จากมุมมองของตนเอง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ ความงดงามประเพณี ฯ ที่เมืองเลยประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ไทย-เยอรมัน...ที่ฉันฝัน” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการประกวดMascot Costume Design Contest 2012 การประกวดออกแบบชุดมาสคอตสาหรับสถาบันออกแบบและบริหารธุรกิจนานาชาติราฟเฟิลส์ ชิงทุนการศึกษากว่า 2,000,000 บาทประกวดออกแบบเสื้อยืด Easy tee Contest ครั้งที่ 2 ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงานประกวด ออกแบบเสื้อยืด ภายใต้ Concept “Because Life is so Easy” ชิงเงินสด และของรางวัลรวม 75,000 บาทขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ งานวิศวกรรมโยธาสู้ภัยพิบัติเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook