เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

Digital Media Design Competition 2012 ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดชิงรางวัลด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripes
เขียนโดย 100Y Design | 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 11:18:14 น. | ผู้เข้าชม 3758 ครั้ง

อเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripes เข้าประกวดชิงโล่ห์พระราชทาน และเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Upgrade Your Love”

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภท A Animation :
ผลิตแอนิเมชันขนาดสั้นและออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 นาทีครึ่ง - 3 นาที
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท B Interactive Design:
ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยรูปแบบการนำเสนอผลงานสามารถเป็น Interactive Presentation , Website, Application หรือ Game ก็ได้ โดยมีจำนวนหน้าหลักไม่ต่ำกว่า 5 หน้า
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท C Commic Strip :
สร้าง Comic Strip และออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ความยาวไม่ต่ำกว่า 12 หน้ากระดาษ A4
ข้อกำหนด รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น

รายละเอียดและรูปแบบการส่งงานรอบแรก (หมดเขตรับผลงานถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 )
http://goo.gl/WLnth

รายละเอียดและรูปแบบการส่งงานรอบสุดท้าย (20 ทีมสุดท้าย)
http://goo.gl/prh0v
รายละเอียด
เกี่ยวกับการประกวด
http://goo.gl/HPgnZ

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

  1. ส่งผลงาน ใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) อาคาร40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 6 ห้อง 11 - 601
  2. ส่งผลงาน ใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ Upgrade Your Life 2012” ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
  3. สามารถส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555

** ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://digitalmedia.spu.ac.th/upgradeyourlife **

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

  • กำหนดรับผลงานรอบแรก : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555
  • กำหนดการประกาศผลงานเข้ารอบประเภทละ 15 ชิ้น : วันที่ 14 กันยายน 2555
  • กำหนดการส่งผลงานรอบสุดท้าย : วันที่ 19 ตุลาคม 2555
  • กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 26 ตุลาคม2555
  • กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 26 ตุลาคม 2555

** ผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้เข้ารอบจากต่างจังหวัดทางโครงการจะจัดที่พักให้ และมีค่าเดินทางมอบให้ทีมละ 1500-3000 บาท ขึ้นกับระยะทางในการเดินทาง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
อาจารย์ นภนต์ คุณะนิติสาร หรือ อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล
โทร. (662)579 1111 ต่อ1998,2000

รางวัล
เงินรางวัลสำหรับแต่ละประเภท
ประเภท A : Animation
- รางวัลชนะเลิศ โล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆละ 5,000 บาท) เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

*ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ชิ้น มีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้

ประเภท B Interactive Design
- รางวัลชนะเลิศ โล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆละ 5,000 บาท) เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

*ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ชิ้น มีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้

ประเภท C Comic Strip
- รางวัลชนะเลิศ โล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆละ 5,000 บาท) เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

*ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ชิ้น มีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้

ที่มา http://www.facebook.com/UpgradeYourLifeCompetition

บทความ แนะนำ

ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ หรือ “HRI” ประกวดออกแบบเสื้อยืด Easy tee Contest ครั้งที่ 2 ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงานประกวด ออกแบบเสื้อยืด ภายใต้ Concept “Because Life is so Easy” ชิงเงินสด และของรางวัลรวม 75,000 บาทประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ" เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ชิงทุนการศึกษาประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเชิงวัฒนธรรม FIC2012 ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวด ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเสื้อผ้า ภายใต้ Theme "Fashioning ASEAN: INSPIRED BY THAI CULTURE"ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" Thai-Japan Anime&Music Festival 2 ชวน นักเรียน นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ประกวดทำแอนิเมชั่น ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook