เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดตราสัญลักษณ์สภาคนพิการ ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (Disabilities Thailand : DTH) ชิงรางวัล 20,000บาท
เขียนโดย 100Y Design | 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:01:15 น. | ผู้เข้าชม 3785 ครั้ง

เชิญท่านที่สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (Disabilities Thailand : DTH)

ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
(Disabilities Thailand : DTH) ชิงรางวัล 20,000บาท

 

เกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือก

1.ผลงานทุกชิ้นต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และจดจำง่าย โดยจำเป็นต้องมีตัวอักษร  D T H 

2.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องแนบคำอธิบาย (Proposal) โดยระบุถึงแนวความคิดในการออกแบบ การสื่อความหมายการพัฒนาและคลี่คลายแนวคิด จนกลายเป็นชิ้นงานสำเร็จ รวมไปถึงรูปแบบของการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และรูปแบบการใช้สี (Full Colour, 2 Colours, Monotone) ฯลฯ

3.ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานการออกแบบของผู้ส่งเอง (Original Design) โดยต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับตราสัญลักษณ์ตราอื่นๆ หากพบในภายหลังว่างานที่ผู้ส่งเข้าประกวด มีความคล้ายคลึงหรือเชื่อได้ว่าลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่นคณะกรรมการ มีสิทธิ์ขาดในการไม่รับพิจารณา รวมทั้งสามารถดำเนินคดีกับผู้ส่งผลงานที่ลอกเลียนแบบได้

4.ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการนำไปใช้งาน ยกเลิกการใช้งาน ดัดแปลงหรือแก้ไข โดยไม่ผูกพันกับผู้ออกแบบ

5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

6.ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ .AI พร้อมด้วยคำอธิบายเป็นไฟล์นามสกุล .PDF มาที่ cpdtthailand@gmail.com หรือนำส่งผลงานมาที่ ๒๕๕ ห้อง ๖-๘ ชั้น ๓ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0 2354 4260

7.หมดเขตรับผลงานถึงสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.00 น.

8.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ www.cpdt.or.th เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpdt.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม cpdtthailand@gmail.com หรือโทร. 02 354 4260

บทความ แนะนำ

ชวนนักออกแบบชั้นนำ โชว์พลังดีไซน์ชิง DEmark 2012 สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และนักออกแบบ ส่งสินค้าเข้าร่วมการพิจารณารางวัลการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพประกวดแอนิเมชั่นไม่เกิน 30 วินาที โครงการประกวดแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ "รักการอ่าน" ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี 4 วัน หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 สิงหาคมนี้Didu Synthetic Rattan Furniture Design Contest เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ประกวดออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับนั่งพักผ่อน Easy Chair ชิงทุนการศึกษาHomePro Challenge IDEAS เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook