เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดตราสัญลักษณ์ และสโลแกน ฉลองครบรอบ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป
เขียนโดย 100Y Design | 26 เมษายน 2555 เวลา 09:40:20 น. | ผู้เข้าชม 3680 ครั้ง

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จะครบรอบการดำเนินงาน ปีที่ 40 ในวันที่ 1 กันยายน 2555  และก่อให้เกิดโครงการ “ฉลองครบรอบ 40 ปี ชสอ.”เพื่อ นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ทั้งการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และ ชสอ. ที่ผ่านมาในการมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์เครือข่าย ชสอ.ขึ้น
                  ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ และบุคคลทั่วไปจัดส่งผลงานออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ และสโลแกน ในวาระครบรอบ 40 ปี ชสอ.  ขึ้น
 
กำหนดการในการจัดประกวด
1. ส่งผลงานวันสุดท้ายภายใน วันที่ 25 เมษายน 2555  นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
2. คณะกรรมการคัดเลือก วันที่ 26 - 29 เมษายน 2555                                                       
3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่          30 เมษายน 2555                                    
4. พิธีมอบรางวัล วันที่ 9 มิถุนายน 2555
 
รางวัลการประกวด

1. การประกวดตราสัญลักษณ์
1.1 รางวัลชนะเลิศ                                                 10,000 บาท
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                              5,000 บาท
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                              3,000 บาท

2. การประกวดสโลแกน
2.1 รางวัลชนะเลิศ                                                 5,000 บาท
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                              3,000 บาท
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                              2,000 บาท


ที่มา http://www.fsct.com

บทความ แนะนำ

แต่งแต้ม จินตนาการ กับ พี่ม้า ผลิตภัณฑ์สีไม้ ตราม้า จัดกิจกรรมช่วง Back To School เชิญชวนน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงรางวัล ipad2ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40ปี คุณภาพเพื่อสังคมไทย นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 นานมีบุ๊ค เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมประกวดโครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภทประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000 บาทสะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับฝีมือร่วมสร้างความภูมิใจ จากมุมมองของตนเอง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ ความงดงามประเพณี ฯ ที่เมืองเลย
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook