เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง” เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีชีวิตชาวประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 24
เขียนโดย 100Y Design | 21 เมษายน 2555 เวลา 23:11:02 น. | ผู้เข้าชม 3776 ครั้ง

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 24”

--------------------

 
หัวข้อการประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง”

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
          1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพสี อัดขนาด 12x18 นิ้ว เท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็ง สีขาว/เทา/ดำ เว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว

          2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล โดยตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
          3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มส่งภาพเข้าประกวดโดย (Download แบบฟอร์มได้ที่ http:// extension.fisheries.go.th) พร้อมกับระบุชื่อภาพ ประเภท ชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (ถ้ามี)ที่สามารถติดต่อได้ ติดด้านหลังภาพ (ตัวบรรจง) พร้อมกับส่ง แผ่นซีดีที่บันทึก File ภาพที่ส่งเข้าประกวด มาพร้อมรูปภาพด้วย มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
          4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อหนึ่งท่าน แต่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
          5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในประเทศ
และนอกประเทศหรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกกรณี

          6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดหนึ่งท่านสามารถส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น
          7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ท่านละ 100 บาท ทุกประเภท ( รายได้ ทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 24 )
          8. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
          9. ผู้ส่งภาพประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องส่งสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษามาพร้อมภาพ
          10. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
          11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
          12. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง
          13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม

สถานที่ส่งภาพถ่าย
ส่วนเผยแพร่การประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เกษตรกลางบางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 8564 , 0 2579 8569 (การส่งทางไปรษณีย์ถือการประทับตราของไปรษณีย์เป็นที่สิ้นสุดการส่งภาพ)

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555
เวลา 8.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ การจัดส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประเภทของการตัดสิน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

          1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ตั้งแต่มัธยมตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี)
          2. ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป

รางวัล ในแต่ละประเภท

          1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
          2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          4.รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลการตัดสิน
ตัดสินการประกวดภาพถ่ายวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล สำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส่วนเผยแพร่การประมง จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ ส่วนเผยแพร่การประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง โทร.025798564, 025798569 หรือ http://Extension.fisheries.go.th

คณะกรรมการตัดสินภาพประกวด

          1. นายสมโภชน์ อัคคทวีวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านอนุกรมวิธาน
          2. นายสงคราม โพธิ์วิไล ตัวแทนสมาพันธ์ สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
          3. รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          4. นายวีระพันธ์ โตมีบุญ หัวหน้าข่าว IT หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
          5. นายอฐิพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ บรรณาธิการ วารสารธุรกิจการถ่ายภาพ

หมายเหตุ
การถ่ายภาพหัวข้อ “ วิถีชีวิตชาวประมง ” หมายถึง วิถีภูมิปัญญาการประมงทั่วประเทศทุกรูปแบบทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 025798564, 025798569
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม : นายสิริพงศ์ กิตติกัลยาวงศ์ ปณ. เกษตรศาสตร์ 10903


ที่มา http://extension.fisheries.go.th

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบชุดแข่ง ฤดูกาล 2013 กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแข่งขันสโมสรอุดรธานีเอฟซีเป็นสโมสรฟุตบอลของชาวจังหวัดอุดรธานี เล่นอยู่ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 HomePro Challenge IDEAS เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ไทยพีบีเอส ( Thai PBS ) ขอท้าคนรุ่นใหม่ โชว์พลัง Creative กันแบบไม่ต้องยั้ง กับโครงการสร้างสรรค์รายการ Lifestyle สำหรับวัยทีน ที่เน้นความแปลกใหม่ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ไทย-เยอรมัน...ที่ฉันฝัน” กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการประกวดประกวดแอนิเมชั่นไม่เกิน 30 วินาที โครงการประกวดแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ "รักการอ่าน" ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี 4 วัน หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 สิงหาคมนี้
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook