เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ หรือ “HRI”
เขียนโดย 100Y Design | 21 เมษายน 2555 เวลา 22:51:21 น. | ผู้เข้าชม 3762 ครั้ง

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo Contest)

--------------------------------------

 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Institute) ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Institute) หรือ “HRI” อันจะสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ให้ได้รู้จักและทราบถึงขอบเขตการดาเนินงานของทางสถาบัน ผ่านทางตราสัญลักษณ์ มีความสวยงาม ชัดเจน และดึงดูดความสนใจ สามารถจดจาได้ง่าย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด ดังนี้

          1. ตราสัญลักษณ์ต้องประกอบด้วยคาว่า “HRI” (Human Resources Institute) และสื่อความหมายถึง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการวิจัยลึกซึ้งถึงปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ประเทศชาติ

          2. ตราสัญลักษณ์ต้องไม่ซ้ากับตราสัญลักษณ์อื่นๆ หรือจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
          3. ผลงานต้องส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลรูปภาพที่สร้างด้วย .ai หรือ .psd ความละเอียด 300 dpi พร้อมไฟล์ .pdf และต้องจัดทามาเป็นไฟล์ทั้งสีและขาวดา
          4. ผลงานแต่ละชิ้นต้องมีคาอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของรูปและสีที่ใช้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
          5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น
          6. เกณฑ์การตัดสิน
                    - การสื่อความหมาย 30 คะแนน
                    - ความสวยงาม 20 คะแนน
                    - ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
                    - การนาไปใช้ได้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 25 คะแนน
          7. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่ง
          8. สามารถปรับแก้รูปแบบได้ภายหลัง
          9. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท
          10. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เป็นบุคคลทั่วไป ไม่จากัดอายุ
          11. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ http://www.hri.tu.ac.th/download.htm
          12. การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ 2 ทาง คือ
                    1) ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6
                    2) e-mail : info.hri.tu@gmail.com
          13. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
          14. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทาง http://www.hri.tu.ac.th/

บทความ แนะนำ

Digital Media Design Competition 2012 ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดชิงรางวัลด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripesประกวดวาดภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดครั้งที่ ๔ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ MOTOR EXPO - CANON PHOTO CONTEST 2012 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย กับงาน Motor Expo 2012 กับหัวข้อการประกวด “วันหนึ่งของรถกับเรา”ประกวดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554- 2555 ภายใต้แนวคิด “เพื่อประโยชน์สุข” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ไทยเบฟ ประกวดออกแบบชุดแข่ง ฤดูกาล 2013 กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแข่งขันสโมสรอุดรธานีเอฟซีเป็นสโมสรฟุตบอลของชาวจังหวัดอุดรธานี เล่นอยู่ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook