เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 เชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เขียนโดย 100Y Design | 01 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:30:05 น. | ผู้เข้าชม 3802 ครั้ง
"งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ" จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มีการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และมีขบวนรถบุปผชาติด้วย

งาน เริ่มในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และบริเวณลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 3 วโรกาสสำคัญของไทย ได้แก่ วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ในงานจะมีการประกวดนางงามบุปผชาติและขบวนแห่บุปผชาติ นิทรรศการทางการเกษตร การประกวดไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่างๆ การประกวดจัดสวน การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 

        พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 4 ก.พ.55 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ ซึ่งจะมีขบวนแห่รถบุปผชาติกว่า 20 ขบวน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ที่แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์

          การจัดนิทรรศการมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดนิทรรศการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง ชมรมชวนชม ชมรมว่านสี่ทิศ และ บริษัท เอ เอ็ม เอ็ม ฟาร์ม การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ มีการจัดให้มีการประกวดจำนวน 14 ชนิด 234 ประเภท การประกวดกล้วยไม้ 85 ประเภท การประกวดกระบองเพชร 12 ประเภท การประกวดเฟิร์นประดับ 8 ประเภท การประกวดไม้ประดับกระถาง 16 ประเภท การประกวดไม้อวบน้ำ 10 ประเภท การประกวดไม้ดอกกระถาง 10 ประเภท การประกวดบอนสี 10 ประเภท การประกวดชวนชม 16 ประเภท การประกวดโกสน 12 ประเภท การประกวดโป๊ยเซียน 18 ประเภท การประกวดบอนไซ 25 ประเภท การประกวดสับปะรดสี 12 ประเภท สำหรับการจัดสวนโชว์ หน่วยงานและชมรมร่วมจัดสวนโชว์ จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สวนพฤกษศาสตร์ สมาคมกล้วยไม้ล้านนา ชมรมกระบองเพชร ชมรมเอื้องเวียงพิงค์ ชมรมสับปะรดสี

รายละเอียดเพิ่มเติม   
  • การแสดงนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
  • การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหัด ณ สวนสาธารณะหนวงบวกหาด
  • มหกรรมอาหาร
  • การจัดกาดหมั้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  • พิธิเปิดงานแสดงนิทรรศการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
  • การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุพชาตินานาชาติ
  • พิธิเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 36 ประจำีปี 2555 ณ เชิงสะพานนวรัฐและเริ่มขบวนแห่รถบุปผชาติ
  • พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด
  • การแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะหนวงบวกหาด
  • การแสดงดนตรีของสถานบันการศึกษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
บทความ แนะนำ

นิทรรศการศิลปะกราฟิกและภาพ​ถ่าย “แรงบันดาลไทย” โดย ไพโรจน์ ธีระประภา และ ไพโรจน์ พิทยเมธี วันที่ 5-27 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 - 18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) นิทรรศการ “ ธรรมชาติกับดิฉัน ” งาน แสดงผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นการดึงความเป็นธรรมชาติของดอกไม้ ที่เกิดตามฤดูกาล ในขณะเดินทางแต่ละแห่งต่างสถานที่“เยาวราช” นิทรรศการศิลปะ โดย Daniel Sewell ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ กระตุ้นความบันดาลใจ ในการรังสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินหนุ่มชาวอเมริกัน Daniel SewellThe 57th National Exhibition Of Art การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 54“ In Love : ใน...รัก ” นิทรรศการจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าลายดอกผลงานสร้างสรรค์ของ ปิ่นนุช ปิ่นจินดา
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook