เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

จัดแน่ โฟโต้แฟร์ 2011 กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เขียนโดย 100Y Design | 06 ธัันวาคม 2554 เวลา 10:53:50 น. | ผู้เข้าชม 3752 ครั้งตามที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานโฟโต้แฟร์  2011 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน  2554  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา   ประเทศไทยได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึง พฤศจิกายน  2554  สร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งภาครัฐและเอกชน   ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น
 

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมงานโฟโต้แฟร์  2011  ออกไปเพื่อความพร้อมของบริษัท  ห้างร้าน  ตลอดจนผู้เข้าชมงาน    โดยกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์  2555   EH  101 – EH 102  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
 

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  ขอขอบคุณบริษัท  ห้างร้าน  ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ มาโดยตลอด   สมาคมฯ ขอส่งกำลังใจพร้อมความปรารถนาดีต่อบริษัท  ห้างร้านที่ได้รับผลกระทบกับอุทกภัยในครั้งนี้

ที่มา http://photofairthailand.com/

 

บทความ แนะนำ

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ In High เป็นองค์กรลับที่มีความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะผู้รักษาความลับด้านการออกแบบ กำลังแทรกซึมไปในสังคมเมืองที่วุ่นวายกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า เทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนARCHITECT'12 งานสถาปนิก'55 โอกาสที่สถาปนิก เจ้าของโครงการ วิศวกร รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ได้พบปะกับผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยตรงExhibition Golden Paintbrush Award นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง 19 ต.ค. - 20 พ.ย. 2554 ห้องนิทรรศการ ชั้น 7งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เริ่มแล้ว ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 99 วัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook