เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

นิทรรศการ “นกในธรรมชาติ” “Birds & Habitats” เห็นความงดงามของนก เห็นถึงสีสรรค์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว อากัปกริยา และพฤติกรรม ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
เขียนโดย 100Y Design | 02 พฤษจิกายน 2554 เวลา 11:39:20 น. | ผู้เข้าชม 3808 ครั้ง


นิทรรศการ “นกในธรรมชาติ” “Birds & Habitats”
 

ศิลปิน กมล โกมลผลิน (Kamol Komolphalin)
ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำ
ระยะเวลาที่จัดแสดง 20 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 18.30 น.
ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
แนวความคิด
บทนำ
นอก จากมนุษย์แล้ว ยังมีนกที่สวยงาม สัตว์ป่าตามธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเราบนโลกนี้ ต่างดำรงค์ชีวิต และทำหน้าที่ตามวงจร ความเป็นไปของธรรมชาติที่เรียกว่า ระบบนิเวศน์ (Eco-System) ซึ่งมนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ด้วย ที่สามารถทำให้ระบบนี้คงอยู่ต่อไปได้อย่างถาวร หรือทำลายให้ย่อยยับในพริบตา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำนึกต่อคุณค่าของธรรมชาติ แบบชั่วคราวหรือถาวร
การ ทำหน้าที่ของนกตามระบบนิเวศน์มีอยู่หลายกรณี เช่น เมื่อนกบางชนิดกินพืชผลไม้ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วถ่ายมูลเมล็ดของพืชเหล่านั้น ตกลงตกพื้นดินที่ว่างเกิดการงอกเจริญพันธุ์เป็นต้นไม้ใหม่เกิดขึ้น เพิ่มเติมในป่า เช่นเดียวกันกับนกที่หากินบนพื้นดิน ก็ทำการแพร่กระจายพันธุ์พืชโดยวิธีเดียวกัน และป่าไม้ก็คือต้นน้ำและอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้พึ่งพาอยู่ทุกวัน
แนวความคิด
เพื่อ ให้ผู้ชมเห็นความงดงามของนก เห็นถึงสีสรรค์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว อากัปกริยา และพฤติกรรม ที่เป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ระหว่างนกกับสภาพธรรมชาติลักษณะต่างๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตรอด เพราะเป็นที่อยู่แหล่งอาศัยหากิน (Habitats) เพื่อการดำรงค์เผ่าพันธุ์ให้มีอยู่ต่อไป
และหากผู้คนเกิดความ ตระหนัก ถึงความหมาย ความมีคุณค่าของสิ่งนี้ และพื้นที่ธรรมชาติ ได้รับการดูแลรักษาไว้ ยอ่มเป็นความชาญฉลาด เพราะเป็นการใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางตรง และทางอ้อม อย่างครอบคลุม ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเรือกสวน ไร่นา บ่อ หนอง คลอง บึง การรักษาไว้ย่อมทำให้ทัศนียภาพที่งดงามยังคงอยู่ เพื่อจรรโลงจิตใจ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เพื่ออากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์ดั้งเดิม เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ นับเป็นการเริ่มต้นไปสู่ความคิด ที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยทั้งระบบที่กว้างขวางขึ้น เพื่อมวลมนุษย์ชาตินั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา http://jamjureeartgallery.blogspot.com

บทความ แนะนำ

พบกับงานสถาปนิกทักษิณ 2555 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 27-29 มกราคม นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติม อ.หาดใหญ่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เริ่มแล้ว ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 99 วัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ กลุ่มศิลปินในนามสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้ง 328 เมษายนนี้ พบกับ T-Shirt Festival 8 กิจกรรมประจำทางจากแฟตเรดิโอ พบกับร้านขายเสื้อกว่า 300 ร้านค้า กว่า 3,000 แบบเสื้อใหม่ พร้อมศิลปินอคูสติกเวอร์ชั่นชิดในใกล้ชิดงานนิทรรศการปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2554 (แขงวิชาเรขศิลป์ และแขนงวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook