เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

The 57th National Exhibition Of Art การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 54
เขียนโดย 100Y Design | 07 ตุลาคม 2554 เวลา 18:08:56 น. | ผู้เข้าชม 3721 ครั้ง

นับเป็นระยะเวลา 62 ปี ของการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2492 และมีการจัดแสดงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผล งานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของ ศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน

สำหรับ การแสดงศิลปกรรมฯ ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับกรมศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น โดยการสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การสนับสนุนรางวัลในการจัดซื้อผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินฯ ประกอบด้วยศิลปินชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะ และศิลปินอิสระ จำนวน 11 คนโดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท

     1. ประเภทจิตรกรรม ( Painting ) ได้แก่ ภาพเขียนสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน ฯลฯ
     2. ประเภทประติมากรรม ( Sculpture ) ได้แก่ รูปปั้น สลัก  ฯลฯ
     3. ประเภทภาพพิมพ์ ( Print making) ได้แก่ ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์หิน แม่พิมพ์โลหะ ผลงานศิลปะประเภท Monoprint   ภาพพิมพ์จากกระบวนการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
     4. ประเภทสื่อประสม ( Mixed Media ) ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมที่ใช้กรรมวิธีทางวัสดุต่างๆ  สื่อทางเทคโนโลยี และงานประเภทจัดวาง ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีผลงานรางวัลสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย ทั้งสิ้น 22 รางวัล รวมถึงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจำนวน 125 ชิ้น และผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ อาทิ ศิลปินชั้นเยี่ยม กรรมการคัดเลือกและตัดสิน ศิลปินอาวุโส


ขอบขอบคุณ http://www.me-dzine.com

บทความ แนะนำ

“สด ติด มันส์ 100 % Fresh Ideas" ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมผลงานจากไอเดียสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ In High เป็นองค์กรลับที่มีความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะผู้รักษาความลับด้านการออกแบบ กำลังแทรกซึมไปในสังคมเมืองที่วุ่นวายกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า เทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนนิทรรศการ ไอเดียทั่วกรุง นิทรรศการแสดงไอเดียเพื่อสังคมกว่า 100 ผลงานทั่วกรุงเทพมหานคร จัดทำเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี 2541
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook