เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

Exhibition Golden Paintbrush Award นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง 19 ต.ค. - 20 พ.ย. 2554 ห้องนิทรรศการ ชั้น 7
เขียนโดย 100Y Design | 07 ตุลาคม 2554 เวลา 17:43:39 น. | ผู้เข้าชม 3718 ครั้ง

นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือก จากผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง จำนวน 94 ชิ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.

จัดโดย - ธนาคารกสิกรไทย

นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือก จากผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง จำนวน 94 ชิ้น จากทั้งหมด 292 ชิ้น ของศิลปิน 260 คน ทั่วประเทศที่เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554


ธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีมติให้ผลงานชื่อ “ความทรงจำที่ประทับใจ 2” ของนายนิวัฒน์ ชูทวน ได้รับรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมรางวัลพู่กันทองคำ โดยผลงานดังกล่าวมีความโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงความผาสุกของปวงประชาใต้ร่มพระ บารมี สะท้อนให้เห็นถึงสังคมชนบทที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนทำให้คนในสังคมนั้น ๆ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ “หนึ่งลมหายใจ” ของนายชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี ปวงชนสามัคคีในวิถีพอเพียง” ของนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และผลงานชื่อ “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” ของนายศิริชัย พุ่มมาก ได้รับเงินรางวัลละ 300,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ปลูกฝังในสิ่งดี ตามวิถีพอเพียง” ของนายเทอดศักดิ์ พลซา ผลงานชื่อ “ทรงพระเจริญ” ของนายธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม และผลงานชื่อ “เป็นห่วงพ่อ” ของนายศรชัย คงวุ่น ได้รับเงินรางวัลละ 200,000 บาท


ส่วนรางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ข้ามผ่านมหานทีแห่งทุกข์” ของนายชัยวัฒน์ นาจาน ผลงานชื่อ “อัจฉริยภาพแห่งผืนป่า” ของนายชำนาญ ปรางสุข ผลงานชื่อ  “๘๔ พรรษา สักการะพระภูมินทร์ถิ่นไทย” ของนายพงศ์ศิริ คิดดี ผลงานชื่อ “แสงสว่างในความมืด แสงแห่งความอบอุ่นยาวนาน” ของนายพิชิต ไปแดน ผลงานชื่อ “พระราชกรณียกิจพ่อของแผ่นดิน” ของนางสาวยามีล๊ะ หะยี ผลงานชื่อ “แผ่นดินไทย” ของนางสาววริษฐา สงอักษร ผลงานชื่อ “หน้าบันแห่งพระราชา” ของนายศิวกร พุ่มทอง ผลงานชื่อ “พระสัตยาธิษฐาน” ของนายสราวุธ กันไพรี ผลงานชื่อ “ชีวิตผาสุกใต้ร่มพระบารมี” ของนายสุภชัย นาทีชัยชนะ และผลงานชื่อ “ความสง่าแห่งปัญญาด้วยพระบารมีปกเกล้า” ของนายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ส่วนประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย
โทร.0-2470-2653-8 หรือที่ www.kasikornbank.com

บทความ แนะนำ

ARCHITECT'12 งานสถาปนิก'55 โอกาสที่สถาปนิก เจ้าของโครงการ วิศวกร รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ได้พบปะกับผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยตรงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี 2541“ความเหมือนที่ต่างสี” ครั้งที่ 3 จิตรกรรมสีน้ำและสีอะคริลิค โดย ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์ (Chairit Srisa-ngasomboon) อิศเรศ วงศ์สิงห์ (Issared Wongsing)ศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ กลุ่มศิลปินในนามสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้ง 3พบกับงานสถาปนิกทักษิณ 2555 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 27-29 มกราคม นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติม อ.หาดใหญ่
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook