เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

3d max เบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน มารู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงาน 3D ที่มีชื่อว่า 3ds max ช่วยให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและใส่พื้นผิวให้โมเดลอย่างสมจริง
เขียนโดย 100Y Design | 08 กันยายน 2554 เวลา 14:14:40 น. | ผู้เข้าชม 4691 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรม 3DS Max
มารู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงาน 3D ที่มีชื่อว่า 3ds max ซึ่งได้พัฒนาโดยบริษัท AutoDesk Inc. โดยลักษณะพิเศษของ 3ds max ช่วยให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและใส่พื้นผิวให้โมเดลอย่างสมจริง ในส่วนของ 3D Animation จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครเหมือนดังมีชีวิต จึงนิยมทำงาน 3D ไปใช้ในงานโฆษณาและงานภาพยนตร์

รู้จักกับงาน 3D
ลักษณะพิเศษในการสร้างโมเดล 3D สามารถควบคุมมุมมองของวัตถุได้อย่างอิสระโดยการหมุนโมเดลให้เห็นตำแหน่งของวัตถุทุก ๆ ด้านสำหรับปรับแต่งโครงสร้างโมเดลและเมื่อสร้างโมเดลแล้วให้ใส่พื้นผิดและจัดแสงให้แก่โมเดลให้เป็นธรรมชาติ ส่วนประกอบของโปรแกรม 3ds max


3ds max เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในการสร้างภาพ 3 มิติ และงานสร้าง Animation เหตุที่โปรแกรมได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถขึ้นรูปโมเดลได้ง่ายและความสามารถของโปรแกรมก็ครอบคลุมการทำงานได้เกือบทุกเรื่องของงาน Animation ส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรม 3ds max เพื่อเป็นพื้นฐานในการงานงาน 3D ต่อไป ดังนี้
 
ในการทำงานด้วย 3ds max จะเริ่มจากการขึ้นรูปโมเดล ด้วยกลุ่มเครื่องมือ Rollout สร้างรูปขึ้นมา จากนั้นปรับรูปทรงด้วยชุดคำสั่ง Object Categories ต่อด้วยสร้าง Animation จากกลุ่มเครื่องมือ Reactor เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหวให้กับโมเดลและ Time Slider กำหนดช่วงเวลาการแสดงผลงาน ส่วนกรณีที่ต้องการเรียกใช้เครื่องมือกลุ่มใด ให้คลิกขวาบริเวณ Main Toolbar
 


พื้นฐานการใช้ 3ds max
สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา 3ds max ต้องเริ่มจากการศึกษาตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุ เช่น ย่อ/ขยาย หมุนวัตถุและส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับมุมมองของภาพ การใช้เส้นกริด ตำแหน่งการวางวัตถุ Pivot Points ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างงาน Animation เป็นอย่างมาก


ปรับมุมมองของโมเดลบน Viewport
การสร้างโมเดลใน Viewport สามารถทำงานควบคู่กับ Viewport Controls ซึ่งได้รับรวบรวมคำสั่งในการย่อ/ขยายหรือหมุนในหน้าจอ Viewport และสามารรถปรับแต่งโมเดลได้ง่าย โดยตำแหน่ง Viewport Controls จะอยู่ด้านล่างมุมซ้ายของโปรแกรม รายละเอียดดังนี้
     • Zoom ใช้ย่อ - ขยายหน้าจอ Viewport เพื่อใช้ดูรายละเอียดของตัวโมเดล การใช้งานเพียงคลิกเมาส์แล้วลากขึ้นเป็นการขยายภาพ หรือลากเมาส์ลงเป็นการย่อขยายภาพ (อาจใช้ลูกกลิ้งของเมาส์เลื่อนเพื่อย่อ/ขยายหน้าจอใน Viewport ได้)
     • Zoom All เป็นการย่อขยาย Viewport ทั้งหมดทุกด้านคือ Top, Front, Left และ Prespective โดยย่อขยายพร้อมกันทุก ๆ ด้าน  
     • Zoom Extents เป็นการย่อหรือขยายโมเดลให้เต็มหน้า Viewport
     • Field of View ขยายภาพด้วยวิธีการแดรกเมาส์ใน Viewport
     • Pan View เป็นการเลื่อนภาพใน Viewport เพื่อดูรายละเอียดโมเดล(เป็นคำสั่งที่สำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก)

     • Arc Rotate เป็นการหมุน Viewport เพื่อหาตำแหน่งที่จะใช้แก้ไขวัตถุ โดยเมื่อเลือกคำสั่ง Arc Rotate นั้น โปรแกรมจะสร้างจุดศูนย์กลางในการหมุนวัตถุ     • Min/Max Toggle ใช้ปรับหน้าจอของ Viewport ให้แสดงผลเต็มหน้าจอหรือให้เลือกเฉพาะบาง Viewport ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับการปรับแต่งหรือแก้ไขรูปทรง (กรณีที่ต้องการให้ Viewport กลับสู่สถานะปกติให้คลิกซ้ำที่คำสั่ง Min/Max Toggle อีกครั้ง

 

 
การ ปรับมุมมองใน Viewport สามารถใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานได้ด้วยเพราะจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น สำหรับเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ ขยายวัตถุด้วยคำสั่ง Zoom , หมุนวัตถุด้วยคำสั่ง Arc Rotate , และย่อ/ขยาย View port ให้แสดงเฉพาะส่วนด้วยคำสั่ง Min/Max Toggle

การปรับแต่ง Viewport
 หน้าจอของ Viewport สามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยตนเองว่า ในหน้าจอส่วนใดที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดของโมเดลในขนาดใหญ่ เหรือเล็กตามความต้องการของผู้ใช้งานดังนี้

  Viewport นอกจากกำหนดค่าด้วยตัวเองแล้วยังสามารถกำหนด Viewport ตามแบบฟอร์มของโปรแกรมที่มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Viewport Configuration สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกขวาบริเวณ Viewport Controls
 

แถบเครื่องมือของ 3ds max
ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโมเดลมาทำความรู้จักเครื่องมือที่ สำคัญใน 3ds max ซึ่งแถบเครื่องมือหลักของโปรแกรม คือ Main Toolbar และ Reactor Toolbar เป็นคำสั่งพื้นฐาน ในส่วนของ Main Toolbar นั้นจะมีเครื่องมืออยู่จำนวนมาก ฉะนั้นการเรียกใช้งานจึงต้องใช้ Scrolling เลื่อนดูคำสั่งไปด้านซ้ายมือ โดยเราจะมาเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดล ดังนี้

 

แก้ไขงานด้วย Undo & Redo
คำสั่ง Undo & Redo มีความสามารถในการย้อนการทำงานในกรณีที่ต้องการแก้ไขงานโดยไม่จำเป็นต้อง สร้างงานใหม่ สามารถใช้คีย์ลัดช่วยได้โดยกดปุ่ม

เชื่อมวัตถุด้วย Select and Link
 Select and Link เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเชื่อมวัตถุให้เหมือนกันเป็นชิ้นเดียวกัน เพราะการสร้างโมเดลในบางครั้งจะต้องนำวัตถุรูปทรงต่าง ๆ มาวางซ้อนกันเพื่อดัดแปลงเป็นภาพและวัตถุที่ซ้อนกันจะไม่สามารถขยายพร้อมกัน ได้ จำเป็นต้องใช้คำสั่ง Select and Link ช่วยจัดกลุ่ม เพื่อนำไปใช้ในการย่อ/ขยายและหมุนวัตถุพร้อมกัน ซึ่งการใช้งานให้คลิกวัตถุชิ้นแรกค้างไว้แล้วลากไปยังวัตถุชิ้นที่ 2 ดังนี้
 

 

 
เลือกวัตถุด้วย Select Object
 Select Object เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกวัตถุ เพื่อจะนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรืออาจเรียกว่าเป็นคำสั่งเริ่มต้นการใช้ งาน เมื่อใช้คำสั่งใดแล้วควรมาจบการทำงานด้วย Select Object โดย Select Object มีเครื่องมือย่อยดังนี้
 
 

 
เลือกวัตถุ Select by Name
Select by Name เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกวัตถุตามรายชื่อของวัตถุ ใช้ในกรณีที่ต้องสร้างโมเดลแบบซับซ้อนโดยนำรูปทรงมาซ้อนกันทำให้เลือกวัตถุ ได้ลำบาก จึงนิยมใช้คำสั่ง Select by Name จะช่วยลดปัญหาและทำให้งานได้คล่องตัวขึ้น ดังนี้


 
 

บทความ แนะนำ

Head 3D ออกแบบหัวคนสามมิติ ตอนที่ 1 การทำภาพ 3มิติ ส่วนใหญ่สิ่งที่คนทั่วไปต้องการศึกษาและทดลองทำมากที่สุดคือ การทำภาพศีรษะมนุษย์ 3มิติ ดังนั้นลองมาดูวิธีทำกันHead 3D ออกแบบหัวคนสามมิติ ตอนที่ 2 การทำภาพศีรษะมนุษย์ 3มิติ วิธีที่สอง โดยการใช้ต้นแบบเป็นภาพถ่ายของมนุษย์จริงๆ เพื่อให้ได้ ภาพที่คล้ายกับมนุษย์สมจริงยิ่งขึ้นการตัดวัตถุ 3D ตามที่เราต้องการ เทคนิคพื้นฐานที่พบและใช้งานบ่อยมากที่สุดอีกเทคนิคคือการตัดวัตถุ ดังนั้นมาทราบเทคนิคการตัดวัตถุแบบนี้กันดีกว่าทำภาพแจกัน หรือขวดโดย 3D Studio MAX พื้นฐานการใช้งาน 3D Studio MAX ในการทำภาพ Vase นั้นคือภาพแจกัน หรือขวดต่างๆ เพื่อเอาไปต่อยอดในงานต่อไปใช้ 3D Studio MAX ในการทำวัตถุ โปร่งใส บางครั้งการสร้างภาพ สามมิติ ต้องมีการสร้างวัตถุที่โปรงแสง อาทิเช่น แก้ว ขวด พลาสติก ลองมาดูกันว่าเค้าทำกันอย่างไร
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook